Utredning om forskningsfusk får mer tid

ETIK. Den utredning som ska föreslå striktare regler mot forskningsfusk och bättre skydd för den som avslöjar fuskare får förlängt.

Regeringen beslutade i oktober förra året att tillsätta en utredning om oredlighet i forskning. Tanken var att utredningen skulle vara klar den 25 november. Men den tidsplanen håller inte. Nytt sistadatum blir i stället den 28 februari 2017.

Tanken med utredningen är att skyddet ska stärkas för personer anmäler misstänkta fuskare. Den som öppet anmäler forskningsfusk skyddas inte av utredningssekretess i Sverige. Den anmälde kan ta del av anmälan. Men andra länder, däribland Norge, Storbritannien och USA, har regler som skyddar visselblåsare.

Det är Margaretha Fahlgren, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, som leder utredningen. Förutom att se över skyddet för den som avslöjar fusk utreder hon också hur högskolors ansvar för upprätthållande av god sed i forskningen kan bli tydligare. Hon ska också ta ställning till om det behövs en ny organisation för oberoende utredningar av forskningsfusk.

Login