Utredning om forskningsfusk får mer tid

ETIK. Den utredning som ska föreslå striktare regler mot forskningsfusk och bättre skydd för den som avslöjar fuskare får förlängt.

Mattias Croneborg

Regeringen beslutade i oktober förra året att tillsätta en utredning om oredlighet i forskning. Tanken var att utredningen skulle vara klar den 25 november. Men den tidsplanen håller inte. Nytt sistadatum blir i stället den 28 februari 2017.

Tanken med utredningen är att skyddet ska stärkas för personer anmäler misstänkta fuskare. Den som öppet anmäler forskningsfusk skyddas inte av utredningssekretess i Sverige. Den anmälde kan ta del av anmälan. Men andra länder, däribland Norge, Storbritannien och USA, har regler som skyddar visselblåsare.

Det är Margaretha Fahlgren, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, som leder utredningen. Förutom att se över skyddet för den som avslöjar fusk utreder hon också hur högskolors ansvar för upprätthållande av god sed i forskningen kan bli tydligare. Hon ska också ta ställning till om det behövs en ny organisation för oberoende utredningar av forskningsfusk.

Dokumentation

BESLUTSKEDJAN – KOMMITTÉDIREKTIV

Vad händer nu?

Utredaren ska vara klar med sitt arbete och redovisa sina slutsatser för regeringen senaste den 28 februari 2017.

Länk till uppdraget. Kommittédirektiv 2016:87


Altinget logoVård och Hälsa
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget vård och hälsa får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00