Utredare: Stora brister inom landets elevhälsa

KOMPETENSBRIST. En utredning ska se över tillgången till elevhälsan på svenska skolor och ge förslag på en rimlig miniminivå av personal. 
 – Det finns stora brister i tillgång till elevhälsan, och ibland finns den inte alls, säger utredaren Tommy Lagergren till Altinget. 

Utredningen om elevers möjlighet att nå kunskapskraven har fått i uppdra från regeringen att även se över elevernas tillgång till elevhälsa.

Enligt skollagen ska det finnas tillgång till elevhälsa på alla skolor, men det saknas specifika rekommendationer. Det här har gett utrymme för tolkning.

– En bra elevhälsa är viktigt för trygghet och studieresultat. Den ska vara tillgänglig oavsett vilken skola du går på. Du som elev ska veta när och var du kan söka upp skolläkaren, skolsköterskan, psykologen eller kuratorn. Det är inte acceptabelt att vissa skolor snålar in på elevhälsan för att spara pengar eller skapa möjlighet att plocka ut vinst, säger utbildningsminister Anna Ekström (S) i ett pressmeddelande.

Login