Utredare: Regionerna har för tunna beredskapslager

LAGERHÅLLNING. I delbetänkandet från Utredning om hälso- och sjukvårdens beredskap föreslås att regionernas lagerhållning av läkemedel och sjukvårdsmateriel måste bli bättre, och att  beslutskedjor i kris och krig behöver blir tydligare.

Mitt i coronakrisen landar det första delbetänkandet av Utredning om hälso- och sjukvårdens beredskap som passande nog presenterar förslag på hur brist på sjukvårdsmateriel och läkemedels ska förebyggas.

Hur har coronakrisen belyst svensk beredskap för försörjning av läkemedel och sjukvård?

– Den visar att det finns brister i sjukvårdsmateriel och i viss mån brist på läkemedel. Både coronakrisen, men även situationen i höstas med försenade leveranser av sjukvårdsmateriel, visar att regionerna har för tunna lager, säger särskild utredare Åsa Kullgren, till Altinget.

Login