Utredare: Öka insynen vid psykiatrisk tvångsvård av unga

PSYKIATRI. Regeringen har utlovat ett lagförslag i december med lagändringar om hur tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk slutenvård ska minska. Men den stora utmaningen, enligt utredaren Kerstin Evelius, blir att ändra en kultur där tvångsåtgärder i många situationer anses acceptabelt.

– Det viktigaste i den här utredningen är att det har varit barn och unga med egen erfarenhet av tvångsvård som har varit en av våra expertgrupper, säger särskild utredare Kerstin Evelius, till Altinget.

Utredningen om Tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård tillkom år 2015 då Sverige fick kritik från FN:s barnrättskommitté. 

Dåvarande folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (S) tillsatte en utredning i frågan med fokus på fasthållning och avskiljning.

Login