Debatt

Utredare: Digitalisering – ett kraftfullt verktyg för att förbättra kvaliteten

DEBATT. Fler välfärdstekniska lösningar kan främja äldres oberoende, förbättra möjligheterna att rekrytera personal och minska det kommunalekonomiska trycket, skriver Peter Larsson, utredare i utredningen Välfärdsteknik i äldreomsorgen.

"I dag förknippar vi välfärdsteknik främst med tekniker som kameratillsyn och gps-klockor. Men blickar vi framåt så öppnar sig många nya möjligheter"
"I dag förknippar vi välfärdsteknik främst med tekniker som kameratillsyn och gps-klockor. Men blickar vi framåt så öppnar sig många nya möjligheter"Foto: Tommy Kofoed/Midtjyske Medier/Ritzau Scanpix
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Peter Larsson
Seniorrådgivare på Sveriges Ingenjörer och särskild utredare i utredningen Välfärdsteknik i äldreomsorgen


Vi har fram tills nu talat om digitalisering som något diffust, ogreppbart och ibland skrämmande. Att det inte berör mig och min verksamhet utan någon annan. Nu är vi i bred mening på väg att lämna denna syn när vi upptäcker att digitaliseringen är ett kraftfullt verktyg för att förbättra kvaliteten inom en rad olika områden.

Utbyta erfarenheter

För industrin är det en överlevnadsfråga att ligga långt fram och tillgodogöra sig de nyttor som kommer av att vi i dag kan hantera extremt stora datamängder.

Offentlig sektor har än så länge legat flera steg efter. Om industrins utmaning alltid har hetat global konkurrens så är offentlig sektors motsvarighet knappa resurser och svårigheter att kunna rekrytera tillräckligt med personal.

I dag har båda sektorerna lika stora skäl att ta sig an utmaningarna och kanske till och med utbyta erfarenheter med varandra.

Främja äldres oberoende

Därför är det avgörande vad vi gör i dag: Vilka regelverk som sätts upp och hur olika aktörer kan förmås samverka med varandra.

Peter Larsson
Särskild utredare i utredningen Välfärdsteknik i äldreomsorgen

I mars ska jag lämna ett betänkande om förutsättningar för ett bredare införande av välfärdsteknik. Bakom uppdraget ligger insikten (önskan) att fler välfärdstekniska lösningar kan främja äldres självständighet och oberoende, förbättra möjligheterna att rekrytera personal och minska på det kommunalekonomiska trycket.

Vara en drivkraft

I dag förknippar vi välfärdsteknik främst med tekniker som kameratillsyn och gps-klockor. Men blickar vi framåt så öppnar sig många nya möjligheter.

Sensorteknik och rätt hantering av data kan förebygga sjukdom och insteg i mer komplicerad vård. Den snabba utvecklingen av artificiell intelligens (AI) kommer att möjliggöra mer beslutsstöd för de professioner som ska ge stöd till äldre. I framtiden kommer mer av vården att bedrivas i hemmen vilket i sig kommer att vara en drivkraft för att se vård och omsorg i ett sammanhang.

Ökad kvalitet 

Därför är det avgörande vad vi gör i dag: Vilka regelverk som sätts upp och hur olika aktörer kan förmås samverka med varandra. När väl sådant är på plats kommer vi att kunna se en utveckling där ökad kvalitet också kommer att leda till ökad produktivitet.

Förbättra livsvillkoren

En av de svåra frågorna vi har att hantera inom utredningens ram är hur samtycke från personer med nedsatt beslutsförmåga kan hanteras.

Denna fråga är nära förknippad med grundlagsskyddade rättigheter för oss som individer. Om det är tydligt att användningen av en teknik kan förbättra livsvillkoren för en individ men där hon eller han inte kan ge sitt aktiva samtycke så ska det ändå vara möjligt att tillhandahålla tekniken.

Som regel bör en bedömning ske av ett multiprofessionellt team. Metoden finns redan etablerad genom så kallad samordnad individuell planering (SIP).

Internets funktion

En andra förutsättning för ett bredare införande av välfärdsteknik är att internetinfrastrukturen är väl utbyggd och är robust. Min bild är att det just nu inte är fallet.

Det är många inblandade aktörer, inte minst på myndighetssidan. En resa måste påbörjas som möjliggör att internetinfrastrukturen inte bara är till för nöje utan också för samhällsviktiga funktioner som vård och omsorg.

Ett uppenbart exempel

En tredje förutsättning är en höjning av kompetensen både generellt och mer specifikt. Vidare att omsorgen i framtiden klarar av att ta in annan kompetens än den man har i dag. Ett alldeles uppenbart exempel på det är logistik.

Leder till bättre hälsa

Det är vård och omsorg som likt tidigare kommer att stå i centrum. Digitalisering kommer att vara ett kraftfullt verktyg för förbättrad kvalitet. Kanske kommer vi därför i en inte alltför avlägsen framtid att sluta prata om e-hälsa eftersom vi inte har motsvarande begrepp för andra verktyg som leder till bättre hälsa.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00