Tvångsåtgärder mot unga kan försvinna

PSYKIATRI. Regeringen vill kraftigt minska tvångsåtgärderna mot barn och unga inom psykiatrin. Psykiatrisamordnare Kerstin Evelius får i uppdrag att föreslå hur det ska gå till.

Regeringen vill minska eller till och med avskaffa användningen av tvångsåtgärder mot barn och unga inom den psykiatriska tvångsvården. I dagsläget tar lagstiftningen enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård inte hänsyn till om patienten är ett barn eller en vuxen.

– I dag varierar andelen tvångsåtgärder kraftigt mellan landsting och regioner men också mellan flickor och pojkar. Målet med uppdraget vi nu ger är att stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten, och att skapa ett regelverk där tvångsåtgärder mot barn och unga används i minsta möjliga mån, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.

Regeringen har nu gett psykiatrisamordnaren Kerstin Evelius i uppdrag att utreda om det finns tvångsåtgärder som bör avskaffas, ändras eller ersättas av andra tvångsåtgärder.

Login