Två till fyra landsting höjer skatten 2016

SKATTER. Två landsting tänker höja skatten nästa år och ytterligare två funderar på det. De flesta kommer dock lämna den oförändrad, visar en kartläggning som Altinget har gjort. 

Flera landsting är hårt pressade ekonomiskt, det är hälso- och sjukvården som på många håll i landet beräknas göra stora underskott. I budgeten aviserade regeringen en ”landstingsmiljard” som ska fördelas ut baserat på befolkningsmängd. Flera representanter för landsting och regioner som Altinget har pratat med är positiva till satsningen.

– Det innebär en höjning av det generella statsbidraget, jag tycker det är utomordentligt bra hanterat av regeringen, säger Mats Johansson (S) regionråd i Region Östergötland. Hur pengarna ska fördelas exakt har inte beslutats om ännu.

Miljarden inte tillräcklig i Uppsala

Joakim Edstav (MP), förste vice ordförande i landstingsstyrelsen i Uppsala läns landsting menar däremot att det inte räcker och att landstinget planerar att höja landstingsskatten.

– Det räcker inte. Uppsala får 35 miljoner kronor av miljarden, det är inte ens en tiodel av vad skattehöjningen ger i intäkter, säger han.

Miljarden räckte till i Kronoberg

I minst ett fall har landstingsmiljarden dock inneburit att en skattehöjning kan undvikas.

– Eftersom vi fick ökade statsbidrag via budgetpropositionen kan vi klara 2016 utan någon skattehöjning vilket vi hade planerat för i det ursprungliga förslaget, säger Anna Fransson (S), ordförande i regionstyrelsen i Kronoberg. För 2017 och 2018 ser det dock sämre ut, men jag vågar inte säga hur det blir än, fortsätter hon.

Ett landsting, Västerbotten, låter skatten vara oförändrad 2016, men meddelar redan nu att man tänker höja skatten för 2017.

– Om man höjer skatten slår det hårt mot dem som tjänar sämst. Men vi avser att höja 2017 eftersom vi är ett av de landsting som förlorar mest på förändringarna i skatteutjämningen. Den planerade höjningen på 50 öre ska täcka det vi förlorar där, säger Peter Olofsson (S), landstingsråd.

 

Forrige artikel C: Kommuner ska inte få neka sprututbyte Næste artikel Dubbelt så många donatorer om utredning får gehör Dubbelt så många donatorer om utredning får gehör
FHM ville tidigt se provtagning inom äldreomsorgen

FHM ville tidigt se provtagning inom äldreomsorgen

CORONA. Provtagningen i äldreomsorgen har gått trögt, men enligt Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten (FHM), har detta lyfts fram som prioriterat av myndigheten hela tiden. Hon avfärdar också kritiken om att Sverige inte tillvaratagit möjligheten att studera smittspridning i skolorna.

Antalet självmord oförändrat trots statens nollvision

Antalet självmord oförändrat trots statens nollvision

SJÄLVMORD. Riksrevisionen ska granska statens suicidpreventiva arbete. Trots en nollvision sedan 2008 är antalet självmord per år oförändrat.

– Beslutet har bara varit en hyllvärmare, säger Pirjo Stråte, vice förbundsordförande för Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES)