Debatt

Trots väljarstöd har investeringarna i medicinsk forskning minskat

I en ny Sifo-undersökning vill 79 procent på sikt höja investeringsnivån för medicinsk forskning från 1,5 öre per vårdkrona till 4.0 öre per vårdkrona. Det handlar om att rädda liv och öka livskvaliteten, skriver företrädare för Forska!Sverige.

Regeringen måste vända den här negativa trenden för att undvika försämrade möjligheter att utveckla de framsteg som gör att befolkningen kan få tidigare och mer effektiva diagnoser och behandlingar. Det handlar om att rädda liv och öka livskvalitet, skriver debattörerna.
Regeringen måste vända den här negativa trenden för att undvika försämrade möjligheter att utveckla de framsteg som gör att befolkningen kan få tidigare och mer effektiva diagnoser och behandlingar. Det handlar om att rädda liv och öka livskvalitet, skriver debattörerna.Foto: FREDRIK SANDBERG /TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Att medicinsk forskning och utveckling bidrar med stora värden för både hälsa och välstånd är välbelagt. Trots det, och trots allmänhetens starka stöd för området, har investeringarna minskat de senaste åren. De statliga anslagen till forskning i medicin och hälsovetenskap gick från 0,19 procent av BNP år 2015, till 0,16 procent år 2022. De beräknas dessutom minska till 0,15 procent år 2023, enligt preliminär statistik från SCB.

Undertecknare

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare Forska!Sverige, Dr. medicinsk innovationskunskap
Lena Gustafsson
Styrelseordförande Forska!Sverige, Professor emerita Umeå universitet
Stefan Jacobson
Vice styrelseordförande Forska!Sverige, Överläkare Danderyds sjukhus, Professor Karolinska Institutet
Anna Martling
Överläkare Karolinska Universitetssjukhuset, Professor och Dekan Karolinska Institutet
Tobias Alfvén
Barnläkare Södersjukhuset, Professor i global barnhälsa, Ordförande Svenska Läkaresällskapet
Katrine Riklund
Överläkare Norrlands universitetssjukhus, Professor och Prorektor Umeå Universitet
Gunilla Westergren-Thorsson
Ordförande National SciLifeLab Committee, Professor Lunds universitet
Anders Sylvan
Ledamot Socialstyrelsens myndighetsstyrelse
Björn Odlander
Grundare och Managing partner HealthCap
Mats Eriksson
Tidigare styrelseordförande Region Halland och SKRs sjukvårdsdelegation
Bettina Ryll
Grundare av Melanoma Patient Network Europe

Statliga investeringar i medicinsk forskning och utveckling är en förutsättning för att Sveriges patienter ska ha tillgång till bästa möjliga vård. Ändå motsvarade investeringarna 2015 knappt 2 öre per vårdkrona. En mycket låg nivå. Än mer skrämmande är att investeringarna har gått ned till att endast motsvara 1,5 öre per vårdkrona för 2021.

Regeringen måste vända den här negativa trenden för att undvika försämrade möjligheter att utveckla de framsteg som gör att befolkningen kan få tidigare och mer effektiva diagnoser och behandlingar. Det handlar om att rädda liv och öka livskvalitet.

Avgörande viljeyttring

Utbildningsministers konstaterande i DN om att ”Life science är en strategiskt viktig fråga för regeringen och vi vill göra mer än vad som gjorts tidigare” är därför inte bara välkommet. Viljeyttringen är helt avgörande. Det gäller inte bara att vända den negativa trenden så att de statliga investeringarna ökar igen. Det gäller att öka dem till en nivå så att Sverige kan konkurrera internationellt, för att behålla och attrahera både kompetens och företag.

I en ny SIFO-undersökning beställd av Forska!Sverige säger 86 procent av den tillfrågade allmänheten att det är viktigt att Sverige är en världsledande nation när det gäller medicinsk forskning för hälsa. På följdfrågan om varför de tycker det är viktigt blir det tydligt att de ser ett flertal anledningar:

  1. Utveckla ny diagnostik och behandlingar (70%)
  2. Förbättra hälso- och sjukvårdssystemet (59%)
  3. Bättre hälsa för Sveriges befolkning (54%)
  4. Skapa ekonomisk tillväxt (39%)
  5. Skapa jobb (35%)

Precis som befolkningen är Utbildningsministern på det klara med att ”Life science-sektorn är jätteviktig för Sverige ur flera synpunkter. Utöver att den behövs för att fortsätta utveckla och förbättra vår vård ger den också stora vinster för samhället i helhet.” 

Öka investeringsnivån

Vi, styrelseledamöter för stiftelsen Forska!Sverige, föreslår en ökning av investeringsnivån till att på sikt motsvara 4 öre per vårdkrona för att kunna utveckla bättre prevention, diagnostik och behandling. I opinionsundersökningen tillfrågades respondenterna om de tycker att det är ett bra förslag och en stor majoritet svarade ja, 79 procent. Endast 4 procent säger nej.

Vi hoppas att det uppenbara behovet och befolkningens stora stöd leder vår nya regering till att inte bara vända trenden, utan verkligen göra utrymme för den kraftsamling som nu behövs i Sverige för att säkra vår position som ett ledande land inom life science. Det krävs för att öka både hälsa och välstånd.

Nämnda personer

Mats Persson

Utbildningsminister (L), ledamot i partistyrelsen
ekon. dr. ekonomisk historia (Lunds uni., 2015)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00