"Låt snuset synas"

DEBATT. Att Tobaksfakta uttrycker sitt stöd för förslag om skärpa tobakslagstiftningen är ingen överraskning. Men Tobaksfakta är inte mindre partisk än vad jag är som företräder snusindustrin, skriver Patrik Strömer från Svenska Snustillverkarföreningen, som menar att exponeringsförbudet är ogenomtänkt.

Av: Patrik Strömer, 
Generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen

Aktivistgruppen Tobaksfakta utgör ett tydligt exempel på vilken dålig tanke det är att okritiskt dela ut skattemedel för att aktivister ska kunna kortsluta demokratin och påverka beslutsfattare direkt.

Tobaksfakta inte opartiska

I artikeln på Altinget (21/9) vill lobbyisterna ”uttrycka vårt stöd för regeringens ansträngningar att ytterligare skärpa tobakslagen”. Såklart. Det finns inget skäl för den som både får sin försörjning och sin självbild genom offentliga medel att reflektera över om ett förslag är vettigt, genomtänkt, proportionellt, rimligt eller leder mot ett visst mål – det viktiga för sådana aktörer är att ge sken av inflytande, handlingskraft, oavsett konsekvenserna för andra.

I en demokrati ska självfallet även en skattefinansierad påtryckarorganisation få uttrycka sin åsikt om vilken politik regeringen ska föra. Men Tobaksfakta är inte mindre partiskt än vad jag är som företräder snusindustrin.

Exponering i butik ett slitet argument

I sak är förslaget om exponeringsförbud ett kraftigt ingripande i marknaden. Det vet naturligtvis dessa aktivister om. Av det skälet bör deras bevekelsegrund granskas. Då den statliga utredning som föreslagit att produkter som snusdosor inte ska få visas för konsumenter i butik, inte har gjort någon konsekvensanalys borde detta vara tillräckligt för att avfärda förslaget.

Det slitna argumentet att exponering i butik är den främsta marknadsföringskanalen är inte så underligt, eftersom det är förbjudet att upplysa konsumenter om att snus är en produkt som inte skadar din hälsa på det sätt som rökning gör. Dagens stränga tobakslagstiftning tillåter endast synnerligen knapp marknadsföring. Därför är det tämligen självklart att anti-tobaksrörelsen fokuserar på att kväsa de få friheter som snusarna har kvar.

Snus inget samhällsproblem

Men oavsett bör frågan ställas, vad det är som driver människor att vilja förbjuda allt de ogillar? Snus är inte en produkt som kan sägas utgöra något folkhälsoproblem, och definitivt inget samhällsproblem. De länder som Tobaksfakta räknar upp har högre andel rökare än Sverige, så om rökning är problemet lär vi inte lösa det genom att behandla snus på samma sätt som cigaretter.

Att i lagstiftning behandla snus som något så farligt att produkten inte borde få visas i butik, innebär att en del andra produkter också ligger i farozonen framöver. Om så extrema åtgärder ska övervägas måste de rimligen föregås av en proportionalitetsbedömning.

Den som tror att vuxna, myndiga personer kan ta ansvar för sina egna vanor har inget av att frukta av att snusdosor säljs med 18-årsgräns, om än synliga i snuskylen i din butik. 

Forrige artikel Tobaksfakta: Bort med tobaksreklamen från butikerna Tobaksfakta: Bort med tobaksreklamen från butikerna Næste artikel "Samhället måste ta ett större ansvar för ungas psykiska ohälsa"
Barnfattigdomen i Sverige ökar

Barnfattigdomen i Sverige ökar

BARNFATTIGDOM. Enligt en EU-rapport ökar barnfattigdomen i Sverige medan den sjunker inom övriga EU. Uppgifter från Försäkringskassan visar att nästan var tionde barnhushåll har låg inkomststandard. Enligt Rädda barnen saknas en adekvat familjepolitik.