Debatt

STHF: Så minskar vi bristen på tandhygienister

Fler tandhygienister behövs i Sverige – och professionens kunskap och specialiserade måste öka. Därför bör regeringen ge Socialstyrelsen i uppdrag att införa en specialistordning för tandhygienister. Det skriver Fouzieh Eliassy, ordförande i Sveriges Tandhygienistsförening.

”STHF har tagit fram en struktur som identifierar specifika områden lämpliga för en specialisering”. skriver debattören.
”STHF har tagit fram en struktur som identifierar specifika områden lämpliga för en specialisering”. skriver debattören.Foto: Juliana Wiklund, Jessica Gow/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Hela 90 procent av tandvårdens arbetsgivare har brist på erfarna tandhygienister. Idag utexamineras allt färre tandhygienister och många lämnar yrket på grund av bristande arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter.

Oroas över den stora bristen 

Sveriges Tandhygienistförening, STHF, oroas över den stora bristen på tandhygienister. Vår profession är helt avgörande för att fler ska kunna bevara sina tänder och slippa sjukdom och ohälsa i munnen. Fler tandhygienister behövs och det finns ett behov av fördjupade och mer specialiserade kunskaper i vår profession.

De senaste femtio åren har dessutom antalet äldre i befolkningen ökat med 65 procent, vilket är en särskild utmaning för tandvården.

STHF uppmanar regeringen att öppna möjligheten för tandhygienister att specialisera sig. Mer specialiserade kunskaper ger ökad kvalité, vilket gynnar den enskilde patienten. I dag utfärdar Socialstyrelsen specialistbevis för läkare, sjuksköterskor och tandläkare. Dock saknas en lagreglerad specialisering inom tandhygienistens kompetensområde.

Vi skulle kunna bidra mer effektivt och möta behoven i tandvård, hälso- och sjukvård, social omsorg och i strategiskt folkhälsoarbete. Vi tandhygienister är väl förberedda för en sådan utveckling. STHF har tagit fram en struktur som identifierar specifika områden lämpliga för en specialisering. Som ideell yrkesförening bidrar vi med att driva professionsfrågor, men en myndighet, förslagsvis Socialstyrelsen, behöver ta huvudansvar och löpande arbeta med att certifiera och administrera en specialistordning för tandhygienister.

Allt fler komplexa problem 

Munhälsan hos befolkningen har förbättrats över tid, mycket tack vare ett medvetet hälsofrämjande arbete. Men tandvården möter i allt större utsträckning patienter med komplexa tillstånd. I en del samhällsgrupper är det vanligare att ha karies och tandlossningssjukdomar. De senaste femtio åren har dessutom antalet äldre i befolkningen ökat med 65 procent, vilket är en särskild utmaning för tandvården. Allt fler har kvar egna och friska tänder. Samtidigt har många äldre komplicerade tandersättande konstruktioner som kräver speciell omsorg. Vår profession kan bidra ännu mer för att hantera människors komplexa problem med munhälsan.

Tandhygienister har en kärnkompetens i tandvårdens viktiga hälsofrämjande och förebyggande arbete. Därför är det oroande att bristen på erfarna tandhygienister är så stor. En specialisering skulle innebära bättre karriärvägar i vårt yrke – då kommer fler att vilja utbilda sig till tandhygienister.

Sveriges Tandhygienistförening vill att:

  • Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att införa en specialistordning för tandhygienister i nära samarbete med professionen.

För utvecklingen mot en god munhälsa i befolkningen ska fortsätta behövs fler utbildade och specialiserade tandhygienister. Vi tandhygienister behövs för en förbättrad och jämlik munhälsa i hela befolkningen. En specialisering är ett viktigt första steg.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00