Starka åsikter kring surrogatmoderskap

BEFRUKTNING. Åsikterna om surrogatmoderskap går isär bland remissinstanserna. Kvinnan och barnens rättigheter står i centrum, men slutsatserna skiljer sig åt.

Det blev ett nej till såväl kommersiellt till altruistiskt surrogatmoderskap från utredningen som undersökte olika möjligheter för ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar. Det handlar om svåra gränsdragningar ansåg den särskilda utredaren Eva Wendel Rosberg, men i slutändan är det för svårt att utesluta om en graviditet föranletts med tvång.

Precis som utredningen fastslår remissinstanserna att kommersiellt surrogatmoderskap ska vara förbjudet. Sveriges kvinnolobby vill dock gå ett steg länge än utredningen. I likhet med Frankrike, Tyskland och Italien borde Sverige införa ett förbud mot alla delar av handeln med surrogatmoderskap.

Däremot går åsikterna isär om altruistiskt surrogatmoderskap, det vill säga att en kvinna bär en annans barn utan ersättning. Sveriges kvinnolobby delar utredningens slutsats om att det är omöjligt att veta om kvinnan utsatts för påtryckningar, som känslomässig utpressning eller dolda ekonomiska motiv. Samtidigt vill de betona likheterna mellan kommersiellt och altruistiskt surrogatmoderskap eftersom båda förutsätter ett kontrakt som avtalar om rätten till kvinnans kropp och rätten till barnet.

Login