SOU: Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst (SOU 2018:32)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst" till socialdepartementet.

Regeringen har gett en utredning i uppdrag att se över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. I delbetänkandet Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst fördjupar utredningen kunskaperna om och möjligheterna med att arbeta förebyggande. Målet är att väcka intresse för frågorna bland beslutsfattare, professioner och brukarföreträdare.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login