SOU: God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

Utredaren har överlämnat betänkandet "God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem" till socialdepartementet.

I detta betänkande redovisar utredningen en övergripande beskrivning av det utredningen under utredningens gång identifierat som centrala framgångsfaktorer respektive möjliga hinder för omställningsarbetet. Dessutom lämnar utredningen ett antal förslag som

Altinget logoVård och Hälsa
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget vård och hälsa får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00