SOU: God och nära vård – En primärvårdsreform (SOU 2018:39)

Utredaren har överlämnat betänkandet "God och nära vård – En primärvårdsreform" till socialdepartementet.

Regeringen har uppdragit åt en utredning att stödja landsting, myndigheter och organisationer i arbetet med att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård i primärvården. Utredningen har utgått från förslag från betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2)

I delbetänkandet "God och nära vård – En primärvårdsreform" lämnar utredningen en rad förslag, bland annat:

Färdplanen och målbilden för hälso- och sjukvårdssystemets omstrukturering fördjupas. Patientens delaktighet betonas.  Utredningen föreslår nationella samråd om hur färdplanen ska genomföras

Login