SOU: God och nära vård - delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (SOU 2017:53)

Utredaren har överlämnat betänkandet "God och nära vård - delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård" till socialdepartementet.

I detta första delbetänkande presenteras inriktningen för utredningens fortsatta arbete. Detta beskrivs i form av en gemensam målbild för omstruktureringen av hälso- och sjukvården och en färdplan för arbetet att förflytta systemet i den önskade riktningen.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login