SOU: För dig och för alla - Delbetänkande av Utredningen om regleringen av biobanker (SOU 2017:40)

Utredaren har överlämnat betänkandet "För dig och för alla - Delbetänkande av Utredningen om regleringen av biobanker" till socialdepartementet.

Utredningen om regleringen av biobanker har i detta delbetänkande undersökt och lämnat förslag avseende sex frågor: undantag för prover som inte sparas en längre tid, om en patients samtycke till vård och behandling också kan omfatta ett samtycke till att spara prover i vård- och behandlingssyfte, vävnadsprover från barn, identifiering av avlidna, utlämnande av prover utomlands och utredning av föräldraskap.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login