Socialutskottet vill ha bättre behandling av krigsdrabbade

TILLKÄNNAGIVANDE. Ett enigt socialutskott ställer sig bakom riksdagsledamot Barbro Westerholms (L) motion om att behandlingen av posttraumatiskt stressyndrom behöver ses över.

Johanna Alskog

Forskningen om posttraumatiskt stressyndrom behöver ses över. Hela socialutskottet stödjer Barbro Westerholms (L) motion om att riksdagen bör rikta ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Utskottet vill också att riksdagen riktar ytterligare två tillkännagivanden till regeringen: om att cancervården bör samlas vid ett mindre antal sjukhus samt förslag om hur arbetet mot psykisk ohälsa kan förbättras. På dessa två punkter sade dock S, MP och V nej med hänvisning till att det finns förslag respektive pågår ett arbete på området.

Förslagen ska debatteras och beslutas i riksdagens kammare den 27 april.

Altinget logoVård och Hälsa
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget vård och hälsa får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00