Socialstyrelsens gd: “Vi är inte tagna på sängen” 

INTERVJU. Trots att landets vårdplatser är för få, att samhällskommunikationen är massiv och att skyddsutrustningen sinar i coronasmittans spår, är Socialstyrelsens gd Olivia Wigzell vid gott mod. Hennes myndighet är beredd på det mesta år 2020. 

Foto: Marie Lundahl/Altinget
Marie Lundahl

Det handlar om att försöka att arbeta mer framåtlutade och jobba med korta beslutsvägar. Det kan innebära ett högre risktagande.

Olivia Wigzell
Socialstyrelsens generaldirektör
Fakta
Svensk beredskap

Socialstyrelsen har ansvar för 
beredskap inför allvarliga händelser och vid behov samordna delar av hälso- och sjukvårdens insatser.

Totalförsvar omfattar det civila och militära försvaret tillsammans och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig.

Sveriges totalförsvar ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner likaväl som de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Källa: Socialstyrelsen.se, forsvarsmakten.se

Mitt emellan ett telefonmöte och ett ledningsmöte tar Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell emot Altingets reporter i myndighetens lokaler i Stockholm.

På grund av coronasmittans utbrott befinner sig Olivia Wigzell, tillsammans med regeringen, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten

Altinget logoVård och Hälsa
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget vård och hälsa får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00