Socialstyrelsens gd: “Vi är inte tagna på sängen” 

INTERVJU. Trots att landets vårdplatser är för få, att samhällskommunikationen är massiv och att skyddsutrustningen sinar i coronasmittans spår, är Socialstyrelsens gd Olivia Wigzell vid gott mod. Hennes myndighet är beredd på det mesta år 2020. 

Mitt emellan ett telefonmöte och ett ledningsmöte tar Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell emot Altingets reporter i myndighetens lokaler i Stockholm.

På grund av coronasmittans utbrott befinner sig Olivia Wigzell, tillsammans med regeringen, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i epicentrum av svensk krisberedskap.

Hur tycker du att det går?

Login