Socialstyrelsen: Nej till nationellt program för prostatacancer

KORTNYTT. Socialstyrelsen rekommenderar regeringen att inte införa ett nationellt screeningprogram för prostatacancer.

Socialstyrelsen fick i uppdrag att utreda om man skulle erbjuda screening för prostatacancer i ett nationellt program. Metoden skulle innebära att använda PSA-prov, med eller utan kompletterande test före vävnadsprovtagning, på nationell nivå. Nu rekommenderar Socialstyrelsen att inte införa detta screeningprogram på nationell nivå. 

Regeringen kommer den 15 februari att bevilja finansiering på 500 000 kronor till Regionala cancercentrum i samverkan (RCC i samverkan) för att utreda tidig upptäckt och diagnostik av prostatacancer. 

– Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer i Sverige. För regeringen är det centralt att göra vad vi kan för att stärka arbetet och ger därför de regionala cancercentrumen ett extra tillskott för att stärka sitt arbete med tidig upptäckt och diagnostik av prostatacancer, säger socialminister Annika Strandhäll (S), i ett pressmeddelande.

Login