Socialchefer vill se fler utbildningsplatser på socionomprogrammen

UTBILDNING. Det behövs fler utbildningsplatser för socionomer. Det anser fyra av fem socialchefer, enligt en ny undersökning från Vision. Socialcheferna efterlyser också fler möjligheter att utbilda sig på distans.

Mattias Croneborg

Vision har i en undersökning ställt frågan i vilken utsträckning socialcheferna anser att det behöver utbildas fler socionomer för att klara verksamhetens rekryteringsbehov.

– Regeringens utlovade budgetsatsning på fler platser på samhällsnyttiga utbildningar måste omfatta socionomutbildningen. Behovet av att rekrytera socionomer till socialtjänsten och andra verksamheter är och kommer fortsättningsvis att vara stort. Därför behöver fler få möjlighet att utbilda sig, inte minst på distans, kommenterar Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.