SKR sågar Wallströms förslag om statligt ägande av sjukhusen

Särskild utredare och Ivo:s gd Sofia Wallströms utredningsförslag om vårdinvesteringar och att staten ska ta över ägandet av sjukhusen väcker skarp kritik från regionsverige. Anders Knape (M), ordförande för SKR, vill att utredningen kastas i papperskorgen.

Särskild utredare och gd för Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) motiverar utredningsförslagen med att nuvarande kostnader för vårdinvesteringar är ”ohållbara”.
Särskild utredare och gd för Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) motiverar utredningsförslagen med att nuvarande kostnader för vårdinvesteringar är ”ohållbara”.Foto: Anders Wiklund/TT
Marie Lundahl

I går onsdag överlämnade särskild utredare Sofia Wallström betänkandet Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur (SOU 2021:71) till socialminister Lena Hallengren (S).

Dyr sjukhusnota

Läget är inte hållbart som det är. Vår bedömning är att den problembild som vi redovisar i utredningen kräver åtgärder.

Sofia Wallström
Särskild utredare, gd Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård tillsattes 2019, bland annat efter den dyra notan för Nya Karolinska Solna.

Utredningens syfte har varit att se över hur storinvesteringar i vårdinfrastruktur bör fungera i framtiden.

Förslagen

Utredningen föreslår en ökad statlig styrning och att:

  • Riksintressen på hälso- och sjukvårdsområdet ska definieras och tas hänsyn till vid regionala och kommunala beslut som påverkar vårdinfrastruktur.
  • Standarder inom vårdbyggnadsområdet ska utvecklas och regionernas samverkan regleras
  • Ett statligt ägt fastighetsbolag ska införas.
  • Ökat statligt stöd till forskning till vårdinfrastruktur. 

SKR: Mindre resurser till vård

Utredningen har inte landat väl i regionsverige, och kritiken från Sveriges kommuner och regioner (SKR) lät inte vänta på sig.

– Mer resurser kan komma att läggas på statlig administration och myndighetstillsyn och mindre resurser kan därmed gå till den direkta vården, säger Annika Wallenskog, SKR:s chefsekonom, som även deltagit som expert i utredningen, i ett pressmeddelande.

”Läget inte hållbart”

Men särskilda utredaren Sofia Wallström tillbakavisar kritiken.

– Läget är inte hållbart som det är. Vår bedömning är att den problembild som vi redovisar i utredningen kräver åtgärder. Läget för både de monetära kostnaderna men även hälsokostnader är så pass allvarliga att vi behöver ändra på organisationen, säger utredare Sofia Wallström till Altinget.

– Vi gör också bedömningar som handlar om att tillämpningen av de här förslagen ska hindra den typen av konsekvenser så att vi inte riskerar negativa effekter.

Statligt stor-fastighetsbolag

SKR kritiserar även förslaget om ett statligt fastighetsbolag, då ett sådant aldrig kan ha samma incitament som regionerna att ”effektivisera investeringar och att använda ytor för verksamheten på ett ändamålsenligt sätt”. Dessutom är risken stor att ett sådant saknar lokal och regional kunskap som är viktigt i beslutsfattandet.

– Det är risker som vi bedömer är hanterbara. Så som både bakgrunden är beskriven och ramarna för själva förslaget är utformat bedömer vi att det inte behöver vara problematiskt att hantera, säger Sofia Wallström.

Anders Knape (M), ordförande för Sveriges kommuner och regioner (SKR).
Anders Knape (M), ordförande för Sveriges kommuner och regioner (SKR). Foto: Hans Alm/SKL

Knape sågar hela utredningen

SKR:s ordförande Anders Knape (M) uttrycker mycket skarp kritik mot utredningen.

Till Dagens samhälle säger han att han med många regioner och partiföreträdare av olika politisk färg runt om i regionerna gärna vill att ”utredningen förpassas till papperskorgen”.

– Det är fullständigt feltänkt att dela upp ansvaret för fastigheterna och för vården. I så fall får man säga att vi låter staten ta över sjukvården helt. Då får man ta över det fulla ansvaret, säger han till tidningen.

Nämnda personer

Sofia Wallström

Generaldirektör IVO, ledamot Produktivitetskommissionen
Jurist

Annika Wallenskog

Chefsekonom SKR
Nationalekonom (Uppsala uni.)

Anders Knape

Ledamot kommunfullmäktige i Karlstad

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00