SKL: Så mycket ska ägg- och spermiedonatorer ha

FERTILITET. Sveriges kommuner och landsting har nu tagit fram ett rekommenderad ersättning till kvinnor som donerar ägg och män som donerar sperma. Nu är det upp till landstingen att bestämma om de anser att ersättningen ska bli enhetlig över landet.

En spermiedonator ska få 550 kronor för varje tillfälle och en äggdonator 5 600 kronor. Det anser SKL:s styrelse som har låtit utreda frågan. Summorna är kopplade till prisbasbelopp, vilket innebär att de räknas om varje år. Utöver detta kan landstingen även ge ersättning för exempelvis resor, i del fall det är aktuellt.

– Det är nu upp till landstingen och regionerna att besluta om de vill medverka till en enhetlig ersättning. Det är rimligt att ersättningen är lika, oavsett var i landet donatorerna finns, säger Lena Micko, ordförande, SKL i ett pressmeddelande.

I dag råder det relativt stora skillnader mellan vad landstingen ger donatorerna i ersättning. Äggdonatorer får mellan 2 500 – 11 100 kronor och spermiedonatorer mellan 300 – 650 kronor per tillfälle.

Login