SKL: Nationell strategi behövs för samverkan inom vården

UTREDNING. Utredaren Anna Nergårdh lyfter i sitt delbetänkande behovet av personcentrerad vård och samverkan mellan vårdaktörer. SKL ser ett stort behov av konkreta förslag för avtalssamverkan och informationsutbyte längs hela vårdkedjan.

Utredaren Anna Nergårdh överlämnade nyligen det tredje delbetänkandet i utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård till socialminister Lena Hallengren (S).

Utredningens uppdrag är att förbättra förutsättningarna för svensk primärvård och stärka den nära vården.

– Hälso- och sjukvården behöver komma närmare medborgarna. Vi måste satsa mer på vårdens medarbetare. Framtidens hälso- och sjukvård måste bli bättre på att arbeta med förebyggande insatser, inte minst vad gäller psykisk ohälsa. Vi behöver också involvera patienterna mer, säger socialminister Lena Hallengren på presskonferensen då hon tog emot delbetänkandet.

Login