Debatt

Skiftet till Nära vård är inte förankrat inom primärvården

Det finns en risk att omställningen till Nära vård aldrig blir något annat än fina ord på ett papper, skriver Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges arbetsterapeuter.

”Primärvårdens professioner är avgörande pusselbitar i omställningen till Nära vård, men utan långtgående satsningar och fokus på hela teamet kommer vi aldrig lyckas med det vi förutsatt oss.”
”Primärvårdens professioner är avgörande pusselbitar i omställningen till Nära vård, men utan långtgående satsningar och fokus på hela teamet kommer vi aldrig lyckas med det vi förutsatt oss.”Foto: Jonas Ekströmer/TT
Ida Kåhlin
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Omställningen till Nära vård är en av de största förändringarna inom svensk hälso- och sjukvård i modern tid. Detta kräver långtgående satsningar på hållbara arbetsvillkor och bättre möjligheter till yrkeslivslångt lärande för hälso- och sjukvårdens professioner. Men framför allt krävs att alla känner sig delaktiga i de förändringar som omställningen innebär. Om vi ska lyckas med den förflyttning som ska göras behöver alla vara med på tåget.

Bara fina ord på papper

Nyligen publicerade Sveriges arbetsterapeuter en kartläggning av våra medlemmars uppdrag och förutsättningar inom primärvården. Resultatet visar på brister inom såväl kommunal som regionsdriven primärvård, men även att det finns omotiverade och oroande skillnader beroende på huvudman. Dessutom framkommer att omställningen till Nära vård fortfarande är dåligt förankrad bland primärvårdens medarbetare. Detta är utmaningar som vi – professioner, beslutsfattare, huvudmän och andra relevanta aktörer – inte kan blunda för, och som riskerar leda till att omställningen till Nära vård aldrig blir något annat än fina ord på ett papper.

Omställningen till Nära vård kräver en primärvård som erbjuder goda förutsättningar när det gäller insatser baserade på bästa tillgängliga kunskap. Det ska kvalitetsmässigt inte heller vara några skillnader beroende på huvudman. Tyvärr visar vår undersökning att endast 20 procent av arbetsterapeuterna i regionen och så få som fyra procent i kommunerna uppger att de helt och hållet har möjlighet att arbeta kunskapsbaserat. Undersökningen visar också att det i många verksamheter saknas verksamhetsutveckling och att få har en anknytning till forskning.

Förutsättningar saknas

När det gäller hälsofrämjande och hållbara arbetsvillkor uppger enbart nio procent av arbetsterapeuterna inom kommunal primärvård och 12 procent inom regionerna att de helt och hållet har sådana förutsättningar. En orsak till detta uppges vara att de beskrivningar som anger vilka arbetsterapeutiska insatser som ingår i uppdraget upplevs som otydliga.

43 procent av arbetsterapeuterna inom kommunal primärvård och 34 procent inom den regiondrivna primärvården anger att de inte har en tillräckligt tydlig uppdragsbeskrivning, vilket medför att de inte vet helt och hållet vad som förväntas av dem. Detta leder inte bara till en otydlig och ohållbar arbetssituation med sjukskrivningar och kompetensflykt som följd, utan ökar också påtagligt risken för ojämlik vård.

Tyvärr visar vår undersökning att endast 20 procent av arbetsterapeuterna i regionen och så få som fyra procent i kommunerna uppger att de helt och hållet har möjlighet att arbeta kunskapsbaserat.

Avseende Nära vård visade resultatet att bara 26 procent av arbetsterapeuterna i kommunerna och 19 procent i regionerna känner sig tillräckligt involverade i omställningen. När det gäller planering eller genomförande av förändringar i verksamheten relaterade till Nära vård uppger 57 procent av arbetsterapeuterna i kommunerna och bara 30 procent inom regionerna att det sker eller planeras sådana förändringar och drygt hälften inom regionens primärvård känner inte till några som helst verksamhetsförändringar relaterade till Nära vård.

Satsa på hela teamet

Detta resultat är kanske inte förvånande – omställning tar tid – men det visar samtidigt på betydelsen av att det på verksamhetsnivå är dags att lägga i en ny växel. Engagemang i verksamhetsförändringar är viktigt för att en omställning ska ha förutsättningar att nå framgång.

Primärvårdens professioner är avgörande pusselbitar i omställningen till Nära vård, men utan långtgående satsningar och fokus på hela teamet kommer vi aldrig lyckas med det vi förutsatt oss. Tillsammans når vi längre. Därför uppmanar vi beslutsfattare, huvudmännen och andra aktörer inom hälso- och sjukvården att ta ansvar och tillsammans med oss professioner:

  • Skapa bättre möjligheter för kunskapsbaserat arbetssätt och yrkeslivslångt lärande.
  • Skapa förutsättningar för hållbara arbetsvillkor och tydliga uppdragsbeskrivningar.
  • Involvera alla medarbetare i omställningen till Nära vård.

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00