Sjuksköterskor får inte vara med i Äldreomsorgslyftet

ÄLDREOMSORGSLYFTET. Socialstyrelsen får i regeringsuppdrag att betala ut 462 miljoner för utbildning av undersköterskor och vårdbiträden. Vårdförbundet är kritiska till att sjuksköterskor inte inkluderas i satsningen.

– Hälso- och sjukvårdskompetensen inom äldreomsorgen är alldeles för låg, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundet.

Bakom Äldreomsorgslyftet står Kommunal och Sveriges kommuner och regioner som tillsammans ska se till att det blir 10 000 fler fasta tjänster inom äldreomsorgen.

Totalt ska 2,2 miljarder kronor ska fördelas till kommunerna under 2020 och 2021 via Socialstyrelsen.

Pengarna ska gå till att anställda inom den kommunalt drivna äldreomsorgen på betald arbetstid ska kunna utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska.  

Login