Sista högskoleutbildningen inom vården att bli treårig

KORTNYTT. Med målsättning att tandvården ska vara jämlik, effektiv och hålla hög kvalitet presenterar regeringen ett förslag på att göra tandhygienistutbildningen treårig.

Att utbilda sig till tandhygienist tar i dagsläget två år. Det är den enda utbildningen inom hälso- och sjukvårdsyrken som inte har en treårig utbildning. Universitetskanslerämbetet har presenterat en analys som visar att behovet av tandhygienister ökar. Detta i och med att befolkningen blir äldre och ökar till antalet. Uppgifterna för en tandhygienist blir dessutom allt mer kvalificerade då olika människor behöver olika typer av vård. Med den här bakgrunden presenterar nu regeringen ett förslag på att göra tandhygienistutbildningen treårig.

Förslaget från utbildningsdepartementet innebär att utbildningen förlängs med ett års heltidsstudier. Utbildningen kommer i så fall att motsvara 180 högskolepoäng istället för de 120 som det är i dagsläget. 

– Tandhygienister med hög kompetens kan avlasta tandläkarna i flera moment, vilket i sin tur kan innebära lägre tandvårdskostnader. Genom en längre utbildning blir studenterna bättre rustade för yrkeslivet, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande. 

Login