SD lyfter krav på bemanning dygnet runt

ÄLDREOMSORG. Sverigedemokraterna vill lagstifta om äldres rätt till bra mat och krav på bemanning dygnet runt inom äldreomsorgen.

Frågan om bindande krav på dygnet runt-bemanning inom äldreomsorgen är en fråga som har debatterats och utretts återkommande under många år. Nu vill Sverigedemokraterna att den ses över igen, eftersom de skärpningar och förtydligande kring nattbemanning på äldreboenden som har genomförts, anser partiet.

"Vi menar att man ska kunna vara säker på att det finns personal till hands då man behöver den, oavsett i vilken kommun man bor. Därför behövs det bindande krav på bemanning dygnet runt." skriver Sverigedemokraterna i en motion.

Motionen är ett följdförslag på regeringens skrivelse Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan. I skrivelsen ger regeringen sin syn på äldreomsorgen och anger vilka områden som bör prioriteras under nästa mandatperiod. Det enda riksdagsparti som har lagt en följdmotion med anledning av skrivelsen är Sverigedemokraterna.

Login