Debatt

SD: För att öka trivseln kan miljonprogrammen behöva rivas

Det kan behöva rivas i miljonprogramsområden för att nedmontera destruktiva strukturer med kriminalitet, parallellsamhällen, vantrivsel och likformighet i miljön. Det skriver Mikael Eskilandersson, bostadspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.

Mikael Eskilandersson, civilpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna. Miljonprogramsområde i Tensta. 
Mikael Eskilandersson, civilpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna. Miljonprogramsområde i Tensta. Foto: Riksdagen, ALI LORESTANI/TT
Mikael Eskilandersson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vi tror på välplanerad bebyggelse med hus alla kan trivas i och eftertänksamhet när det gäller stadsplanering för ökad integration. Vi tror inte alls på påtvingad bostadsomflyttning som i många fall de rödgröna partierna, inte minst Socialdemokraterna, förespråkar, där villaområden bebyggs med stora flerbostadshus eller byggs ihop med tätbefolkade områden som en del i en integrationsplan.

Det är inte en lösning på segregation eller otrygga områden att splittra trygga bostadsområden och sprida otrygghet.

Förvaring skapar vantrivsel 

Den ansvarslösa migrationspolitiken har inneburit att för många människor tagits emot till Sverige, vilket resulterat i att tidigare inbodda invånare fått stå längre i bostadskö än tidigare och fått svårare att erhålla bostad, ökning av svarta hyreskontrakt och madrassboenden, förstörelse och brottslighet i många bostadsområden.

Många nyanlända och invandrare har hamnat i miljonprogramsområden, där själva miljön delvis motverkar integration.

Sverigedemokraterna tillsammans med regeringen har startat en större inriktning framåt för bland annat villor och tvåfamiljshus, bland annat genom stöd till kommuner för ökat småhusbyggande och uppdrag till en kommissionär för att öka småhusbyggandet.

Rödgröna partiers politik för flerbostadshus med hyresrätter och snabbyggande av stora bostadskomplex, framstår som tillfälliga lösningar för att skynda sig och ordna till det som de själva har ställt till med. Förvaring av människor medför vantrivsel, konflikter och problem av olika slag, vilket i sin tur för med sig bland annat förstörelse av fastigheter och ohälsa. Sådant motverkar integration, som aldrig kan uppstå ur snabba lösningar. Människor måste i stället få bra bostäder där alla kan trivas.

Efterfrågan har inte mötts upp

Integration skapas genom bättre urval av bra bostäder, ansvarsfull migrationspolitik och tydlig kravställning på nyanlända personer. De som accepterar svenska lagar och värderingar, studerar, arbetar och gör egna bostadsval kommer att ingå i samhället. Nyanlända och invandrare som flyttar till en kommun, ska själva ta eget ansvar för att integrera sig i samhället och inte ges gräddfil till boende och gå före andra i bostadskön. Utan detta och med bidrag av olika slag som inte ger effekt, undergrävs incitament till egen anpassning i samhället.

Därför kan trivsamt byggda stadsdelar med stor andel småhus med utrymme och grönyta och att följa ett traditionellt mönster för stadsbyggnad bidra till integration. Det är viktigt att se till att småskalighet och variation byggs in i strukturerna. I miljonprogramsområden kan delar behöva rivas och variaration i upplåtelse- och husformer samt småhus eftersträvas.

Altingets gratis nyhetsbrev

Bra boende – bättre integration 

Den stora efterfrågan på småhus har inte mötts upp. Sverigedemokraterna tillsammans med regeringen har startat en större inriktning framåt för bland annat villor och tvåfamiljshus, bland annat genom stöd till kommuner för ökat småhusbyggande och uppdrag till en kommissionär för att öka småhusbyggandet. Att öka andelen mindre hus lossgör också bostäder i flerfamiljshus med hyresrätter.

Vi förordar en ansvarsfull, långsiktig bostadspolitik för trivsel och välbefinnande.

Vårt eget förslag Sverigehuset – att inrätta en nationellt typgodkänd bygglovsbefriad husmodell, skulle bli ett bra tillskott för att öka byggandet, förenkla byggprocessen och sänka kostnaderna.

Det skulle möjliggöra bra boende för flera och utgöra en viktig del för ökad integration.

Temadebatt: Hur löser vi bostadssegregationen?

Altinget Debatt har ställt frågan till samtliga bostadspolitiska talespersoner för partier i Sveriges riksdag – som får svara på frågan i en debattartikel. Varje parti får utveckla sin syn på frågan och hur man vill lösa den rådande situationen. 

Här är partiernas, som valt att debattera, svar:

20 juni

SD: För att öka trivseln kan miljonprogrammen behöva rivas 

- V: Cynisk eller verklighetsfrånvänd, Andreas Carlson? 

25 juni

S: Statligt fastighetsbolag kan lösa bostadskrisen 

- MP: Mötesplatser och samarbete – inte visitationer och angiveri

27 juni

- M: Avskaffa avdragsrätten fördyra blancolånen


Listan uppdateras allt eftersom debattartiklarna publiceras. 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024