Debatt

Saco: Studenthälsans situation är orimlig

DEBATT. Lärosätenas studenthälsa behöver ett mycket tydligare uppdrag från regeringen. Det är viktigt för studenternas situation i dag, men också för hela deras framtid på arbetsmarknaden. Det skriver Göran Arrius och Mimmi Rönnqvist. 

Studier visar att många studenter lider av psykisk ohälsa, något som pandemin knappast kan hjälpa, skriver debattörerna.<br>
Studier visar att många studenter lider av psykisk ohälsa, något som pandemin knappast kan hjälpa, skriver debattörerna.
Foto: Isabell Höjman/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Göran Arrius
Ordförande, Saco
Mimmi Rönnqvist
Ordförande, Saco studentråd


Just nu går över 400 000 studenter en utbildning på högskola eller universitet i Sverige. Många närmar sig examen och jobbsökande på en skakig arbetsmarknad mitt i en världsomfattande coronapandemi.

Ett flertal studier visade redan innan pandemin att allt för många studenter lider av psykisk ohälsa under sin studietid. Ingenting tyder på att den psykiska ohälsan kommer att minska genom de ytterligare orosmoln som den pågående pandemin innebär.

Orimlig situation

Landets studenthälsor har ett statligt uppdrag att förbygga psykisk och fysisk ohälsa. En undersökning som Saco och Saco studentråd genomfört tillsammans med Novus opinion visar dock på en bristande kännedom. Endast en av fyra studenter visste under sin studietid att studenthälsan existerade. Sju av tio visste inte när de skulle vända sig till studenthälsan eller primärvården.

Det är en orimlig och olycklig situation. Forskning visar att den som upplevt ohälsa under studietiden har större risk för att återigen drabbas senare i livet. Därför är det extra viktigt att alla landets studenthälsor tar uppdraget på allvar.

Rätt förutsättningar

Endast en av fyra studenter visste under sin studietid att studenthälsan existerade.

Göran Arrius och Mimmi Rönnqvist
Saco och Saco studentråd
Mimmi Rönnqvist, Saco studentråd.
Mimmi Rönnqvist, Saco studentråd. Foto: Simon Rehnström

Saco har också genomfört intervjuer med sex representanter från större och mindre studenthälsor. Dessa intervjuer visar på väldigt varierande förutsättningar. Större lärosäten har ofta mycket bättre möjligheter att jobba strategiskt med sina studenter för att förebygga ohälsa. Mindre lärosätens studenthälsa kan bestå av endast en person som ska försöka göra lite av allt. Det säger sig självt att de har svårt att genomföra strategiska satsningar.

Det är dock inte rimligt att det beror så mycket på vilket lärosäte man studerar vid vilken studenthälsa man får. Staten måste kunna garantera att alla lärosäten har rätt förutsättningar.

Förslag till utredningen

Göran Arrius, Saco
Göran Arrius, Saco Foto: Knut Capra Pedersen

På samtliga lärosäten, stora som små, är också bristen på uppföljning och möjligheten till att effektivisera och förbättra sin verksamhet ett problem. Staten har lämnat walk over i sin brist på styrning och i dag är studenthälsans uppdrag alltför otydligt.

Det är dock positivt att även regeringen sett problemen och att frågan är på bordet i en ny utredning. Detta är Sacos förslag till den utredning som högskoleminister Matilda Ernkrans (S) gett Universitetskanslerämbetet (UKÄ) i uppdrag att genomföra.

  • Ge lärosätena ett nytt uppdrag: Lärosätena behöver få ett nytt och tydligt uppdrag om att förebygga psykisk ohälsa. Alla studenter ska erbjudas likvärdiga förebyggande insatser oavsett var de studerar.
  • Tydliggör ansvaret: I dag är många parter vid lärosätena inblandade i studenters hälsa. Det måste i det statliga uppdraget förtydligas vilka som är ansvariga för vad.
  • Inför nätbaserad anonym hälsoscreening för nya studenter: Med screeningen finns goda möjligheter att skapa ökad kännedom om studentpopulationens hälsa och stödbehov.
  • Psykologer på alla studenthälsor: Alla studenthälsor bör erbjuda psykologer, som kan avgöra om studenten har ett behov av behandling eller om problemet kan åtgärdas med bättre studiemiljö eller andra åtgärder. 

Allas vår framtid

Studenternas framtid är allas vår framtid. Därför måste vi gemensamt skapa bättre förutsättningar för en välfungerande studenthälsovård. Det finns ingen tid att förlora.

Nämnda personer

Göran Arrius

Ordförande Saco
Officersexamen (Kungliga Sjökrigsskolan, 1981), examen från Militärhögskolan (1987)

Matilda Ernkrans

Riksdagsledamot (S), vice ordförande i EU-nämnden, ledamot i partistyrelsen
fil. kand i statskunskap och sociologi (Örebro uni., 2002)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024