Så vill riksdagspartierna lagstifta om organdonation

ORGANDONATION. I sin proposition om organdonation föreslår regeringen att anhörigveto tas bort och att organbevarande behandling ska kunna ges före döden. Men riksdagspartierna är kritiska och vill se justeringar för integritet och intubation.

Som Altinget tidigare rapporterat är köerna för att få donerade organ långa, och antalet som donerar sina organ alltför få.

Enligt Socialstyrelsen kan varje organdonator rädda upp till åtta människors liv. Behovet av organ och vävnader är större än tillgången, även om årets resultat hittills är positivt, trots coronapandemin.

– En del hinner inte få en transplantation i tid. I oktober behövde de som stod på väntelistan sammanlagt 859 organ. För att fler organdonationer ska bli möjliga behöver fler ta ställning till om de vill donera sina organ efter döden, säger Helena Almén, utredare på Nationellt Donationscentrum, i ett pressmeddelande.

Login