Så ska sjukskrivna smidigare slussas tillbaka i arbete

UTREDNING. En utvecklad företagshälsovård och en bättre samordning mellan myndigheter är förslag på hur sjukskrivna ska komma igen snabbare. Snabbare återgång med anpassningar är mest effektivt, enligt Ida Kåhlin, Sveriges arbetsterapeuter.

– Ingen "quick fix", säger Mikael Dubois, TCO.

Marie Lundahl

Nu finns det skissade förslag på bordet, och då finns något att utgå från när man diskuterar vidare hur man ska få till en bättre sjukskrivningsprocess.

Mikael Dubois, Utredare, TCO

Den nuvarande strukturen för sjukskrivningsprocessen är snårig och svåröverskådlig för den sjukskrivna. Det konstaterar regeringen i direktiven från 2018 till utredningen En välfungerande sjukskrivningsprocess.

Nu är slutbetänkandet klart och överlämnades i början av veckan av särskild utredare Mandus Frykman till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Sveriges arbetsterapeuter ser positivt på utredningens förslag.

Dokumentation

10 rekommendationer från utredningen En välfungerande sjukskrivningsprocess för att stärka stödet till individen och förbättra förutsättningarna för samverkan mellan sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessens aktörer:

  1. Definition av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessens syfte
  2. Uppdrag att samverka för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess
  3. En gemensam digital yta för planering i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen utreds
  4. Bättre stöd till individer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen oavsett behov av att få rehabiliterande insatser samordnade
  5. Ökade drivkrafter och ökat stöd för arbetsgivares förebyggande insatser och arbetsplatsinriktat stöd för återgång i arbete
  6. Konsultation av expert vid bedömning av arbetsplatsinriktat stöd för återgång i arbete
  7. En förvaltning av kunskapsområdet arbetsplatsinriktat stöd för återgång i arbete
  8. Ett utvecklat samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att möta individers behov av stöd
  9. Ett förbättrat stöd till individer som har medicinska begränsningar, som saknar sjukpenninggrundande inkomst och som uppbär försörjningsstöd
  10. Utbyte av medicinska uppgifter i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen bör utredas.

Källa: Regeringen.se


Altinget logoVård och Hälsa
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget vård och hälsa får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00