Så ska kommunerna motverka våld i nära relationer

UPPDRAG. Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utveckla effektiva arbetssätt för hur kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. 

Jämställdhetsmyndigheten får 1,8 miljoner kronor av regeringen för att kunna genomföra uppdraget.

Arbetet ska utgå från den ökade utsatthet som har uppstått under coronapandemin hos personer som utsätts för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck så som kvinnor, barn, unga, hbtq-personer och personer med funktionsnedsättning.

De arbetssätt som myndigheten tar fram ska sedan kunna användas inom kommunernas verksamheter. 

Login