Så fördelas psykiatrisatsningen

KORTNYTT. Sveriges kommuner och landsting är nöjd med överenskommelsen med regeringen om hur de extra statliga medlen till psykiatrin ska fördelas under 2018.

Totalt omfattar överenskommelsen mellan regeringen och SKL 1 414 miljoner kronor, drygt en halv miljard kronor mer än för år 2017.

– Satsningen som görs för att förstärka både primärvård och specialiserad psykiatri för vuxna stödjer ett väldigt viktigt arbete i landsting och regioner. Jag är också glad över att vi är överens om ytterligare resurser till barn-och ungdomspsykiatrin, första linjens psykiatri och ungdomsmottagningar, som länge har haft ett ökande tryck, säger Anders Henriksson, första vice ordförande SKL, i en kommentar.

Så här fördelas pengarna:

Login