Så blir bastjänstgöringsåret ännu bättre

LÄKARUTBILDNING. Den nya bastjänstgöringen för läkare är ett bra förslag från regeringen, anser övriga partier. Men det finns några saker som kan bli ännu bättre, enligt Liberalerna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Läkarutbildningen ska göras om genom att utbildningen förlängs med en termins studier och blir sex år lång. Samtidigt tas kravet på AT-tjänstgöring bort för att få läkarlegitimation, istället ska ett så kallat bastjänstgöringsår vara en del av läkarnas specialisering.

Det här är en reform som välkomnas från de flesta håll, även om det har förekommit en del synpunkter på detaljerna. Nu har propositionen om själva bastjänstgöringsåret nått riksdagen och det blir ett av de första ärendena för det nya socialutskottet att ta sig an.

Tre partier har valt att lägga följdmotioner på propositionen: Liberalerna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Login