Ris och ros när regeringen moderniserar föräldraskap

FÖRÄLDRASKAP. Regeringen vill modernisera reglerna kring föräldraskap och assisterad befruktning. Men RFSL anser regeringen borde ha vågat gå längre i sitt lagförslag.

Regeringen borde ha gått fram med ett förslag om att tillåta surrogatmödraskap, enligt RFSL.

– Det är svårt att förstå regeringens argumentation. Genom att säga nej till reglering av altruistisk värdgraviditet i Sverige säger de sig slå vakt om kvinnor och barns rättigheter. Sanningen är snarare att det regellösa tillstånd vi har i Sverige idag skapar stor otrygghet för de barn som redan föds genom värdgraviditet liksom för de personer som bär dessa barn, säger Magnus Kolsjö, tillförordnad förbundsordförande för RFSL, i ett pressmeddelande.

Synen på surrogatmödraskap skiljer sig åt mellan partierna, men skiljelinjen följer inte blockgränsen. Vänstern och Kristdemokraterna är motståndare och inför S-kongressen för ett knappt år sedan anslöt sig även S-ledningen till V:s och KD:s linje.

Login