Debatt

Replik: ”Ingen har påstått att endast behovsprincipen ska styra vården”

Principen om vård efter behov står inte i motsatsförhållande till den etiska plattformen, tvärtom är det en av dess fundamentala delar, skriver sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) i en replik.

Ingen har påstått att endast behovsprincipen ska vara styrande i svensk hälso- och sjukvård. 
Ingen har påstått att endast behovsprincipen ska vara styrande i svensk hälso- och sjukvård. Foto: Henrik Montgomery/TT
Acko Ankarberg Johansson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Jag uppskattar förbundsdirektör Mattias Anderssons engagemang för vårdens styrning och den etiska plattformen.

Läs också

Inget motsatsförhållande

Det är välkommet med en konstruktiv debatt om vårdstrukturen och på vilka grunder vården ska styras. Principen om vård efter behov står inte i motsatsförhållande till den etiska plattformen, tvärtom är det en av de fundamentala delarna av den etiska plattformen.

Ingen har påstått att endast behovsprincipen ska vara styrande i svensk hälso- och sjukvård. Samarbetspartiernas intention med formuleringen i Tidöavtalet är att behovsprincipen ska vara central i vårdens styrning jämte både människovärdesprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Regeringen ser ett behov av att belysa behovsprincipen för att säkerställa att 3 kap 1 § i hälso- och sjukvårdslagen uppfylls genom att den med ”största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården”.

Samarbetspartiernas intention med formuleringen i Tidöavtalet är att behovsprincipen ska vara central i vårdens styrning jämte både människovärdesprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen.

Patientens bästa i centrum

Därför ser också regeringen ett värde av att en medicinsk bedömning görs när en person uppsöker vård för att patienten ska få rätt vård, i rätt tid och på rätt vårdinstans. Det säkerställer att vården inte riskerar ske i för stor utsträckning baserad på efterfrågan, med risk för att tränga ut dem som är i störst behov av vård. Detta just i syfte att ha patienternas bästa i centrum för reformarbetet.

Nämnda personer

Mattias Andersson

Förbundsdirektör Svenska vård

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00