Grönt ljus för regeringens ANDT-mål

FOLKHÄLSA. Riksdagen godkände under torsdagen regeringens målsättning för sin alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitik (ANDT).

Strategin som sträcker sig fram till år 2020 syftar till minska skadorna från alkohol och tobak och slutligen även skapa ett samhälle fritt från narkotika och doping. Det är också ett led i regeringens mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska upphöra inom en generation.

I samband med beslutet avslogs också ett tjugotal reservationer och över hundra motioner från den allmänna motionstiden. Eftersom regeringen gör ett omfattade arbete på stora delar av ANDT-området fanns det ingen anledning att uppmana regeringen att vidta fler åtgärder, ansåg riksdagen.

Login