Regeringen säger nej till ändrad psykologexamen

Lärosätena som bedriver psykologutbildning vill ändra målen för utbildningens examen, men regeringen säger nej. ”Det rimliga nu är att regeringen beslutar om att göra en översyn av de nationella examensmålen”, säger Mattias Lundberg, studierektor vid institutionen för psykologi, Umeå universitet. 

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Rebecka Prahl

I en framställning till regeringen vill lärosätena slå ihop två mål – studentens förmåga att bedriva psykologisk behandling, samt att bedriva psykoterapi.

Lärosätena menar att det finns en motsättning mellan målen och vill därför se en sammanslagning. De föreslår att det nya målet bör vara att studenten ska visa fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling, inklusive psykoterapi. 

Mattias Lundberg är studierektor vid institutionen för psykologi, Umeå universitet.  

Altinget logoVård och Hälsa
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget vård och hälsa får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00