Regeringen föreslår ny myndighet för etikprövning

KORTNYTT. Etikprövning av forskning på människor föreslås bli en ny myndighet för att ersätta de sex regionala etikprövningsnämnder som finns idag.

Etikprövningsnämnderna är idag utspridda över landet, men nu kan det komma att ändras. Regeringen föreslår i en proposition till riksdagen att ersätta nämnderna med en helt ny myndighet. Forskning som innebär bland annat fysiska ingrepp på människor, måste idag ha godkänts med en etikprövning. För att göra hanteringen av ansökningar för prövning mer effektiv vill regeringen organisera det under en myndighet.

- Vår översyn av den nuvarande organisationen visade att mycket i dagens system fungerar bra, men också att nämnderna har svårt att utveckla och effektivisera verksamheten, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Propositionen föreslår att etikprövningarna fortfarande ska ske på flera platser i landet. Men regeringen bedömer att prövningarna ska ske på slumpmässigt valda avdelningar utanför regionen där forskningen ska bedrivas. Vilken organisationsform myndigheten ska ha är inte fastställt, men den föreslås starta 1 juli 2018.

Login