Debatt

"Rätten till rökfria utemiljöer behöver regleras" 

DEBATT. Passiv rökning och andras tobaksrök är ett folkhälsoproblem – även utomhus. I väntan på en ny lagstiftning bör kommuner och markägare gå före och införa förbud i vissa offentliga miljöer, skriver Astma- och Allergiförbundet och Unga Allergiker i samband med "Tobaksfria veckan".

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Av: Maritha Sedvallson
förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet
Freja Anckers
förbundsordförande Unga Allergiker
 
Snart väntas riksdagen fatta beslut om en skärpt tobakslag som kommer att begränsa tobaksrökning också i utomhusmiljöer. I väntan på att lagstiftningen implementeras vill vi under Tobaksfria veckan påminna om att det behövs också lokala initiativ för reglering av tobaksrökning i vissa offentliga utemiljöer för att människor ska slippa att ofrivilligt utsättas för andras tobaksrök

På platser där man väntar på tåg och bussar och så vidare utsätts 35 procent för andras rök minst en gång i månaden. Och ungefär var tionde vuxen svensk utsätts dagligen för andras rök. All passiv rökning är ohälsosam och enligt Världshälsoorganisationen, WHO finns det inga halter som är ofarliga.  Frivillighet fungerar inte. Det är en anledning till att WHO föreslår lagstiftning för rökfria miljöer.

Samband mellan rökning och astma 

Det finns ett tydligt samband mellan exponering för passiv rökning och risken att utveckla astma, både hos barn och vuxna. WHO beräknar att vart 20:e fall av barnastma i Sverige kan vara relaterat till föräldrarnas rökning. Personer med astma utgör en särskild riskgrupp som drabbas av direkta besvär och påverkan på lungfunktionen då de utsätts för tobaksrök.

För många med astma är det en omöjlighet att vistas i närheten av en busskur eller på en perrong där någon röker. Rökning vid entréer kan utlösa astmaanfall och ge symtom för personer med överkänslighet. Tillgänglighet är en rättighet. På samma sätt som vi anpassar samhället med rullstolsramper och blindskrift ska vi också anpassa miljöer för dem som har astma eller överkänslighet och blir sjuka av det.

Sverige måste leva upp till mänskliga rättigheter 

Sveriges riksdag har skrivit på FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning där tillgänglighet är en viktig del. Vi har även antagit WHO:s ramkonvention om tobak som säger att ingen ofrivilligt ska utsättas för passiv rökning. Nu är det dags att införa regler och lagstiftning som visar att Sverige lever upp till dessa mänskliga rättigheter.

Befolkningen är för rökförbud 

På samma sätt som vi anpassar samhället med rullstolsramper och blindskrift ska vi också anpassa miljöer för dem som har astma eller överkänslighet och blir sjuka av det

En majoritet av befolkningen (mellan 60–85 procent) stödjer dessutom rökförbud i de offentliga utemiljöer som föreslås av Folkhälsomyndigheten och regeringens utredare. Regeringen har föreslagit i en proposition att Tobakslagen ska utökas med vissa offentliga utemiljöer som lekplatser, perronger och hållplatser i kollektivtrafik, utomhusarenor, entréer till byggnader som är rökfria och uteserveringar. I väntan på lagstiftning behövs handlingskraft genom lokala initiativ för reglering av tobaksrök utomhus.

Vi vill:

  • Att kommuner inför rökfritt på lekplatser, vid utomhusarenor och vid entréer till fastigheter där tobakslagen gäller
  • Att ansvariga för kollektivtrafiken/markägare i regioner och län inför rökfritt på perronger och hållplatser utomhus

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00