Patienterna återvänder till vårdcentralerna: “Extremt högt tryck”

På flera håll i Stockholmsregionen har patienttrycket på vårdcentralerna ökat så mycket efter att vaccineringarna påbörjats att vårdcentraler behöver mota bort folk. ”Obehagligt” säger Ylva Kristoferson Sandström, Distriktsläkarföreningen i Stockholm. Även sjukhusen skickar tillbaka patienter de inte hinner med till primärvården.

I Stockholmsregionen behöver man på sina håll mota bort folk från vårdcentralerna när patientflödet ökat snabbt efter att allt fler människor blivit vaccinerade, enligt Ylva Kristoferson Sandström, ordförande Distriktsläkarförbundet i Stockholm. (Arkivbild)
I Stockholmsregionen behöver man på sina håll mota bort folk från vårdcentralerna när patientflödet ökat snabbt efter att allt fler människor blivit vaccinerade, enligt Ylva Kristoferson Sandström, ordförande Distriktsläkarförbundet i Stockholm. (Arkivbild)Foto: Drago Prvulovic/TT
Marie Lundahl

På flera håll i landet återvänder allt fler patienter till vårdcentralerna efter att ha stannat hemma under pandemin.

Patientflödet ökar

Enligt en enkätundersökning av informationssajten Praktisk medicin upplever nästan hälften av de svarande vårdenheterna att patientflödet under april var normalt eller mer än normalt.

 

Folk är oroliga och tänker inte på att det samtidigt finns 100 000 andra personer till som söker vård.

Ylva Kristoferson Sandström, ordförande i Distriktsläkarföreningen i Stockholm.

– Patientflödet har sakta men säkert börjat öka, dels tack vare att vaccinationerna har kommit igång men också för att vi har anpassat rutinerna för att minska smittorisken, säger Åsa Petersson, verksamhetschef Hässelby akademiska vårdcentral, till Praktisk medicin.

– Vi märker framför allt att personer i riskgrupper som nu har vaccinerat sig börjar känna sig tryggare och hör av sig för att boka tid, som de skjutit upp sedan tidigare.

Region Stockholm: Omprioriteringar

Enligt Martin Forseth, närsjukvårdschef, Region Stockholm, har många vårdcentraler fått omprioritera delar av sin verksamhet.

– De patienter som måste prioriteras har förstås prioriterats. Men många årskontroller av våra kroniker har gjorts på distans, vilket fungerat bra, säger han till Altinget.

Märker ni av att de grupper som vaccinerats börjar återvända till vårdcentralerna?

– I viss mån, men det är inte så att de väller tillbaka.

DLF: ”Extremt högt tryck”

Men Ylva Kristoferson Sandström, Distriktsläkarföreningen i Stockholm, ger en helt annan bild av läget.

 

Ylva Kristoferson Sandström, ordförande Distriktsläkarföreningen i Stockholm.
Ylva Kristoferson Sandström, ordförande Distriktsläkarföreningen i Stockholm. Foto: Slf

– Det är extremt högt tryck just nu, och vi i primärvården har svårt att hinna med detta – vi har ju svårt att mäkta med i vanliga fall, säger hon till Altinget.

Enlig Kristoferson Sandström märks det tydligt inom primärvården att fler äldre som suttit hemma och inte gått till doktorn nu vill ha tid för årskontroller eller krämpor man inte vågat söka vård för under pandemin.

– Vi måste mota bort folk. Det känns obehagligt eftersom det finns en oro att det bland dessa finns personer som behöver får hjälp, eller som går med något som de inte kollat upp under pandemin och som blivit värre.

Från dubbla håll

Ylva Kristoferson Sandström menar att det dessutom saknas förståelse för detta problem både hos invånarna och bland de styrande i regionen.

– Folk är oroliga och tänker inte på att det samtidigt finns 100 000 andra personer till som söker vård, säger hon.

Ytterligare ett problem som många vårdcentraler möter är att sjukhusen skickar tillbaka patienter till primärvården som de själva inte hinner med.

– Så vi måste hantera även sjukhusens köer. Vi upplever ett tryck från alla håll, säger Ylva Kristoferson Sandström.

Region Värmland: ”Det flyter på”

Men situationen för vårdcentralerna ser olika ut i landets regioner. Enligt Elias Tsiolis, verksamhetschef på vaccinationsenheten i Region Värmland, har man inte märkt av något speciellt ökat tryck på vårdcentralerna efter att riskgrupperna börjar bli färdigvaccinerade.

– Det flyter på. Vi är i princip i gång med övriga verksamheten som vanligt, säger han till Altinget.

Han tror att det beror på att Region Värmland har valt att bygga en helt ny organisation under pandemin och genomför vaccinationerna, helt separat från vårdcentralernas verksamhet.

– Vi har haft ett bra upplägg som inte har stoppat något flöde, och vi upplever ingen undanträngningseffekt på grund av pandemin.

Läs också


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00