Pandemin pressar fram digitalisering av äldreomsorgen

TEKNIK. Användningen av GPS-larm, trygghetskamera och digitala tillsynsbesök har ökat inom äldreomsorgen under coronapandemin. Regeringen satsar nu 200 miljoner, men den åldrande befolkningen och personal- och kompetensbrist gör digitaliseringen akut.

Regeringen och SKR har kommit överens om en satsning på 200 miljoner kronor som ska gå till digitalisering av kommunernas äldreomsorg. Satsningen är en del av regeringens långsiktiga digitaliseringsarbete och knyter an till Vision e-hälsa 2025, Välfärdskommissionen och Agenda 2030.

– År 2030 kommer vi ha 50 procent fler äldre som är 80 år och äldre. Det betyder att kommunerna behöver mer personal och kompetens inom äldreomsorgen, säger Eva Sahlén, samordnare på Sveriges kommuner och regioner (SKR), till Altinget.

Som Altinget tidigare rapporterat har välfärdsteknik för äldreomsorgen utretts. Trygghetskameror, elektroniska signeringslistor, fjärrtillsyn av kroppslig elektronik och digitala tillsynsbesök är exempel på välfärdsteknik som regeringen och SKR hoppas få se mer av.

Login