Överläkare om nya narkotikautredningen: ”Svårt att se vad den ska tillföra”

Regeringen tillsätter en narkotikautredning men får kritik för att utelämna straffrättsliga frågor som avkriminalisering trots att Folkhälsomyndigheten ringat in frågan som viktig. Beroendeforskare Joar Guterstam påpekar att Samsjuklighetsutredningen redan kommit med relevanta förslag.

I Sverige saknas tidiga vårdinsatser för den breda gruppen med missbruk som ännu inte har fått väldigt svåra problem.
I Sverige saknas tidiga vårdinsatser för den breda gruppen med missbruk som ännu inte har fått väldigt svåra problem.Foto: Heiko Junge/TT
Marie LundahlJosefin Lingström

Regeringen meddelade i tisdags att man tillsätter en narkotikautredning som ska ta ett ”brett grepp om narkotikasituationen i samhället” och med fokus på vård och prevention. Beslut om kommittédirektiven fattas i dag torsdag.

Naloxon mot överdos

Särskild utredare blir Tomas Lindén, avdelningschef för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården på Socialstyrelsen.

Thomas Linden, särskild utredare.
Thomas Linden, särskild utredare. Foto: Claudio Bresciani / TT

Redan i oktober ska Lindén lämna första delbetänkandet till regeringen.

– Det är specifikt om det finns andra än de i dag som kan skriva ut Naloxon. Narkotikadödligheten har minskat senaste åren och vi tror att tillgängligheten till Naloxon och sprututbyte har bidragit till det, säger socialminister Lena Hallengren (S) till Altinget.

Läkemedlet Naloxon används för att häva opioidöverdoser och kan i dag skrivas ut av läkare och sjuksköterskor. Ordningsvakter och andra roller inom sjukvården har diskuterats tidigare och kan vara lämpliga för att skriva ut läkemedlet, förklarar Hallengren.

”Klart redan igår”

Joar Guterstam är beroendeforskare på Karolinska institutet (KI) samt överläkare och specialist i psykiatri och beroendemedicin på Beroendecent­rum Stockholm. 

Joar Guterstam, överläkare och beroendeforskare.
Joar Guterstam, överläkare och beroendeforskare. Foto: KI

Han är kritisk till att frågan om Naloxon inte har kommit längre.

– Socialstyrelsen har redan tittat på frågan om att utvidga tillgängligheten så att flera grupper ska få ge Naloxon. Det borde fått ett snabbspår tidigare och varit klart redan igår. Det är galet att vi måste vänta ännu längre på det, säger han till Altinget.

Avkriminalisering utreds inte: ”Tjänstefel”

Utredningen inkluderar inte straffrättsfrågor eller hur väl narkotikapolitiken fallit ut med att kriminalisera eget bruk. Enligt justitieminister Morgan Johansson (S) är avkriminalisering fel väg att gå och legalisering vore att ge ”en enorm gåva till de kriminella gängen”.

Karin Rågsjö (V).
Karin Rågsjö (V). Foto: Foto: Riksdagen

Men Vänsterpartiets politiska talesperson Karin Rågsjö är kritisk till att frågan om kriminalisering av eget bruk inte ses över. 

– Det är tjänstefel att regeringen inte inkluderar det i utredningen. De hade chansen att göra en riktigt bra utredning i frågan, men tog den inte, säger Rågsjö till Altinget.

Hon menar att den mängd av forskare, läkare, politiker och andra experter som engagerat sig i frågan under en lång tid borde vara motiv nog att se över hur kriminalisering av eget bruk har fungerat, vad det lett till och hur man bör göra framåt.

– Sen kan man tycka vad man vill, och regeringen skulle kunnat lägga det åt sidan. Men nu kommer frågan fortsätta att ligga och skvalpa, säger hon.

– Till och med Folkhälsomyndigheten vill ju att frågan ska utredas.

Delar som redan utretts

Sedan tidigare finns Samsjuklighetsutredningens betänkande som föreslår vissa ändringar i vården av personer med missbruk. Bland annat att all beroendebehandling ska flyttas över till sjukvården.

Men den utredningen fokuserade på missbruk i kombination med annan psykiatrisk diagnos.

– Den här utredningen handlar om narkotika enbart. Men betänkandet finns som ett underlag som utredaren kan ta del utav. Man måste komma ihåg att samsjuklighetsutredningen har en snävare målgrupp, säger Lena Hallengren.

Finns redan bra förslag

Men Joar Guterstam menar att Samsjuklighetsutredningen redan tagit ett bredare grepp om narkotikafrågan och kommit med flera bra förslag inom området.

– Eftersom hälso- och sjukvården föreslås få ett större ansvar för bland annat beroendevården så skulle det påverka många fler än någon liten snäv grupp med svårt samsjukliga personer.

 – Det är naturligtvis jätteviktiga frågor, men det är lite svårt att se vad den nya utredningen ska tillföra.

Hur kan svensk missbruksvård förbättras?

– Ja, hur kan den inte bli bättre? Det handlar bland annat om tillgänglighet och få den mer jämlik över landet. På vissa håll är den undermålig eller har extremt långa köer till viktig behandling.

Primärvården först

Joar Guterstam pekar på att ett viktigt problem är att det saknas tidiga vårdinsatser för den breda gruppen med missbruk men som ännu inte har väldigt svåra problem.

– Det är oklart var de ska vända sig idag, om det är socialtjänst eller primärvård, eller någon annanstans.

– Jag tycker att beroende ska betraktas som ett hälsoproblem bland andra. Det borde vara primärvården man ska kunna vända sig till i första hand och att det finns resurser där.

Nämnda personer

Lena Hallengren

Gruppledare Socialdemokraterna
Lärare (Högskolan i Kalmar 1996)

Morgan Johansson

Vice ordförande i utrikesutskottet (S)
Fil. kand i statsvetenskap (Lunds uni., 1993)

Karin Rågsjö

Riksdagsledamot (V), sjukvårdspolitisk talesperson
Socionom (Stockholms uni. 1978)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00