Nya arbetsmiljöstrategin – nollvision mot arbetssjukdomar

ARBETSMILJÖ. Fler åtgärder mot hot, våld och mobbning, samt nolltolerans mot arbetssjukdomar som cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Det är några av fackförbundens inspel till regeringens nya arbetsmiljöstrategi. 

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) har nyligen haft möte om kommande arbetsmiljöstrategin för 2021–2025 tillsammans med arbetsmarknadens parter.

Arbetsmarknadsministern meddelade att regeringen ska arbeta mer kontinuerligt med kommande arbetsmiljöstrategi, till skillnad från den nuvarande som löper ut till årsskiftet. Detta välkomnas av fackförbunden.

– Arbetsmiljöstrategin ska utvecklas mer löpande i dialog med oss, säger Ulrika Hagström, arbetsmarknadspolitisk utredare på TCO, till Altinget.

Login