Ny statistik: Fortsatt dålig tillgång på vård för Sveriges äldre

Svårt att få läkartid inom rimlig tid eller på kvällar och helger, men behandlingen av kroniska sjukdomar har förbättrats. Det visar en enkät från Vårdanalys, som visar att svensk vårdtillgänglighet ligger kvar i bottenskiktet, även jämfört med 2017. PRO:s ordförande Christina Tallberg säger att det är allvarligt att ingen ändring har skett. 

Jämfört med andra länder ligger Sverige efter på många punkter, enligt en IHP-undersökning av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.
Jämfört med andra länder ligger Sverige efter på många punkter, enligt en IHP-undersökning av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.Foto: Johanna Norin/TT
Axel Hyttnäs Telin

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har undersökt hur äldre uppfattar att sjukvården fungerar. Vårdanalys jobbar nu för fullt med att sammanställa rapporten och analysera resultaten. Slutprodukten släpps i mars, men redan nu kan projektledare Peter Nilsson peka ut några tydliga resultat.

– Vården har fortsatta utmaningar med väntetiderna, men samtidigt ser vi vissa förbättringar på andra punkter, säger Peter Nilsson, projektledare på Vårdanalys, till Altinget.

Jämförs med andra länder

Svenskarnas svar jämförs nu med svaren från tio andra länder – däribland Norge, Tyskland och USA.

– Fler i gruppen har sedan 2017 fått en fast vårdkontakt, även om Sverige fortsatt ligger sämre till än många andra länder. Vi ser också vissa förbättringar vad gäller vården av personer med kronisk sjukdom.

Fortsatt långa vårdköer

Enligt Peter Nilsson har det inte skett någon markant försämring för Sveriges del, på någon punkt. Men att det fortsatt är ett problem med långa väntetider råder det inga tvivel om.

PRO:s ordförande Christina Tallberg.
PRO:s ordförande Christina Tallberg. Foto: Allis Nettréus/SvD/TT

–  När man söker vård ska man kunna få det i så nära tid som möjligt. Det här beror också lite på var i landet man bor och tillgången till läkare. Det vi kräver är att det är viktigt att äldre får en fast läkarkontakt, säger Christina Tallberg, ordförande för Pensionärernas riksorganisation (PRO).

Tittar man på hur stor andel som fått en läkartid inom sju dagar hamnar Sverige under medelvärdet – 81 procent jämfört med 88 procent. Sverige går varken framåt eller bakåt jämfört med förra mätningen 2017.

–  Det är det här med väntetider som är mest oroande för oss, säger Peter Nilsson på Vårdanalys.

– Det är en fråga som vi har lyft upp flera gånger, år efter år. Det spelar ingen roll vilken av målgrupperna vi frågar, varje gång är det väntetiden som lyfts upp som särskilt utmärkande för Sverige. Vi ser fortfarande ingen förbättring, säger Peter Nilsson på Vårdanalys.

Christina Tallberg stämmer in i kritiken.

–  Det är allvarligt. Den här frågan har diskuterats flera gånger. Jag har medverkat i flera seminarier i Almedalen 2017, 2018 och 2019, där vi uttryckt att det här med kontinuitet och fast läkare är viktigt.

”Vården behövs inte bara under kontorstid”

Länderna jämförs även i tillgänglighet under kvällar och helger. I frågan om hur lätt det är att få tid under dessa tider hamnar Sverige i botten.

Endast 29 procent av de tillfrågade svenskarna tycker att det är ganska eller mycket enkelt att hitta en kvälls- eller helgtid. I Norge svarar 74 procent att det är enkelt.

–  Det är så klart ett problem, man behöver inte vården bara på kontorstid, säger Tallberg.

–  Man ska lätt kunna komma i kontakt med vården och få vård efter sina behov. Väldigt många vårdcentraler är ju stängda under helgerna och kvällar. Då behövs ett annat system som säkrar upp att man får den vård som man är i behov av.

Sverige går framåt på vissa punkter

Men alla kurvor pekar inte nedåt. När det kommer till vården av personer med kroniska sjukdomar går Sverige framåt på flera punkter.

Främst handlar det om andelen patienter som har en behandlingsplan för sin sjukdom som de kan använda i sin vardag. Där ligger Sverige i mitten med 69 procent, en ökning med 29 procentenheter sedan förra mätningen.

– Det kan bero på att man ett tag hade ett ersättningssystem, där man bara hade rätt att komma till vården för en åkomma. Det är bättre att i stället kunna boka en rejäl tid och kunna gå igenom alla åkommor, med tanke på att äldre oftast inte bara har en åkomma, säger Christina Tallberg.

– På det sättet har man kunnat förbättra kontinuiteten och tillgängligheten.

Hela den publicerade delen av rapporten finns här.

Nämnda personer

Christina Tallberg

Tidigare ordförande Pensionärernas riksorganisation (PRO)
Studier i statskunskap (Stockholms uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00