Nu slopas covidbevisen

Från och med 1 juli slutar E-hälsomyndigheten att utfärda covidbevis. Det skriver myndigheten på sin hemsida.

Bevisen har bland annat använts för inresa i andra länder.
Bevisen har bland annat använts för inresa i andra länder.Foto: Johan Nilsson/TT
Linda Berglund

Möjligheten att ladda ner covidbevis öppnade 1 juli 2021 och under två års tid har 18 miljoner vaccinationsbevis, testbevis och tillfrisknandebevis utfärdats i Sverige. Grunden för utfärdandet är en EU-förordning som upphör att gälla i månadsskiftet juni/juli och därmed saknas det lagstöd för att utfärda nya bevis efter den 30 juni.

I maj meddelande Världshälsoorganisationen att Covid-19 inte längre anses vara ett globalt hälsohot och att pandemin är över. Därmed förlängs inte heller EU-förordningen. De bevis som utfärdas till och med 30 juni gäller fram tills dess att giltighetstiden går ut.

Den som ska resa till länder utanför EU/ESS som fortfarande har inreseregler kopplade till covid-19 uppmanas kontakta den vårdgivare som genomförde vaccinationen för att få ett intyg.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00