Debatt

Neuro: En fungerande vardag är beroende av den enskildes betalningsförmåga

En restriktiv hjälpmedelstilldelning på många håll riskerar att fortsätta att skapa inlåsningseffekter och ett allt större beroende av andra hjälpinsatser som exempelvis hemtjänst. Det skriver företrädare för Neuroförbundet.

En granskning gjord av Socialstyrelsen visar att även hjälpmedelsavgifterna kan skilja sig åt radikalt beroende på var man bor – i Stockholm är årsavgifterna för ortopediska skor 1 000 kronor. I Gävleborg bara 100 kronor, skriver debattörerna.
En granskning gjord av Socialstyrelsen visar att även hjälpmedelsavgifterna kan skilja sig åt radikalt beroende på var man bor – i Stockholm är årsavgifterna för ortopediska skor 1 000 kronor. I Gävleborg bara 100 kronor, skriver debattörerna.Foto: Neuro pressbild
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I dag lever fler än en halv miljon svenskar med en neurologisk diagnos. Multipel skleros, Parkinsons sjukdom, stroke – oavsett diagnos är situationen unik för varje individ. Gemensamt för många är dock att vardagen kan underlättas av någon form av hjälpmedel för att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Det kan exempelvis handla om en rullstol, ett kommunikationshjälpmedel eller en rollator.

Stor ojämlikhet i landet

Bristerna vad gäller tillhandahållandet av hjälpmedel är dock mycket omfattade. En undersökning bland Neuroförbundets medlemmar visar att nära 40 procent saknar tillgång till de hjälpmedel de behöver. Det råder en stor ojämlikhet i landet gällande vad den enskilde får för möjligheter.

Det är positivt att regeringens budgetproposition för 2024 föreslås ge regioner och kommuner utökade resurser till hälso- och sjukvård. Tyvärr ges inte de tillskott som krävs för att också säkra invånarnas behov av adekvata hjälpmedel. Tvärtom befarar vi att hälsofrämjande åtgärder och tillgången på hjälpmedel försämras ytterligare i redan kostnadstyngda regioner och kommuner. En redan för restriktiv hjälpmedelstilldelning på många håll riskerar att fortsätta att skapa inlåsningseffekter och ett allt större beroende av andra hjälpinsatser som exempelvis hemtjänst.

En undersökning bland Neuroförbundets medlemmar visar att nära 40 procent saknar tillgång till de hjälpmedel de behöver.

Förutsättningarna för hjälpmedelsanvändare är inte lika över hela landet. Kostnads- och avgiftsfrågan är ett konkret exempel. I Södermanland har strax över hälften av våra medlemmar köpt ett hjälpmedel själva. I Gävleborg och Östergötland är motsvarande siffra nästan nittio procent.

Ta hjälpmedelsförsörjningen på allvar

En granskning gjord av Socialstyrelsen visar att även hjälpmedelsavgifterna kan skilja sig åt radikalt beroende på var man bor – i Stockholm är årsavgifterna för ortopediska skor 1 000 kronor. I Gävleborg bara 100 kronor. Det är oacceptabelt att möjligheterna till hjälp ska bero på var i landet man råkar bo. En fungerande vardag får inte vara beroende av den enskildes betalningsförmåga.

Vi har följande uppmaningar till regeringen

  • Ge Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett kunskapscentrum för rehabilitering och habilitering med särskild uppgift att samordna och verka för en jämlik och kunskapsstyrd hjälpmedelsförsörjning.
  • Agera för att reducera skillnaden i utbud och avgifter mellan regioner, i enlighet med förslagen i den tidigare Hjälpmedelsutredningen 2017 (vars rekommendationer ännu inte genomförts).

Dessa åtgärder skulle göra skillnad och också visa att regeringen tar hjälpmedelsförsörjningen på allvar. I grunden handlar det nämligen om patienträttigheter och om alla människors rätt att leva fullt ut och vara delaktiga samhällsmedborgare.

Samtliga debattörer

Lise Lidbäck
Ordförande Neuroförbundet
Kristina Ahl
Ordförande Neuro Örebro regionförbund
Marie Bager
Ordförande Neuro Norrköping
Benny Andersson
Ordförande Neuro Västergötlands regionförbund
Peter Andersson
Ordförande Neuro Gävleborgs regionförbund
Jessica Cederberg
Ordförande Neuro Dalarnas länsförbund
Krister Ekström
Ordförande Neuro Kalmars länsförbund
Maria Eriksdotter
Ordförande Neuro Norrbottens länsförbund
Jennie Hedrén Hasselros
Ordförande Neuro Kronoberg
Lena Hedström
Ordförande Neuro Västerås
Carina Holgersson
Ordförande Neuro Hallands länsförbund
Kerstin Kjellin
Ordförande Neuro Stockholms regionförbund
Nicklas Kleman
Ordförande Neuro Uppsala regionförbund
Billy Lannér
Ordförande Neuro Blekinge
Bo Larsson
Ordförande Neuro Martallen
Anita Ling
Ordförande Neuro Skåne länsförbund
Daniel Lundqvist
Ordförande Neuro Jämtland-Härjedalen
Jan-Åke Magnusson
Ordförande Neuro Värmlands länsförbund
Catarina Moberg
Ordförande Neuro Östergötland
Pia Niclasson
Ordförande Neuro Västernorrlands länsförbund
Veronica Soldan
Ordförande Neuro Södermanlands länsförbund
Peder Westerberg
Ordförande Neuro Västerbottens länsförbund
Emma Åverling
Ordförande Neuro Jönköpings länsförbund 

Nämnda personer

Lise Lidbäck

Förbundsordförande Neuro

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00