Nationellt program om psykisk ohälsa fortsätter året ut

PSYKIATRI. Regeringen förlänger programmet för att öka kunskaper och förändra attityder om psykisk ohälsa med ytterligare ett år. Samtidigt anser regeringen att insatserna behöver ses över och är avvaktande inför programmets framtid efter årsskiftet.

För att öka kunskapen och förändra attityder kring personer med psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar gav alliansregeringen Myndigheten för delaktighet (MFD), att i samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) bedriva ett riksomfattande program.

Uppdraget som tog slut 2014 förlängdes i höstas och MFD får nu i uppdrag att fortsätta arbetet året ut. Efter att uppdraget löper ut är det dock oklart vad som händer. Eftersom det finns planer på att se över insatserna inom området psykisk ohälsa vill regeringen samtidigt avvakta med hur verksamheten ska se ut på sikt.

MFD får 7 miljoner att använda under 2015. Uppdraget ska redovisas till regeringen i slutet av januari nästa år.

Login