Nationell vårdförmedling snabbas på

Regionernas krisande ekonomi får konsekvenser för uppdraget att ta fram en nationell vårdförmedling. Uppdragstiden kortas med nio månader.

Det finns brister i statistiken över vårdköerna. Regeringen vill ha en en nationell vårdförmedling på plats betydligt tidigare än vad som ursprungligen var tänkt.
Det finns brister i statistiken över vårdköerna. Regeringen vill ha en en nationell vårdförmedling på plats betydligt tidigare än vad som ursprungligen var tänkt.Foto: Samuel Steén/TT
0:000:00