MP: Vision e-hälsa skapar en patientsäker vård

DEBATT. För våra medarbetare inom vården innebär det en osäker arbetssituation när man inte vet om man har tillgång till rätt information i rätt tid, skriver Margareta Fransson (MP) som välkomnar handlingsplanen för Vision e-hälsa.

Av: Margareta Fransson
Regionråd samt gruppledare (MP)
1:e viceordförande regionstyrelsen, Region Östergötland
 
Staten och SKL har tillsammans tagit fram en handlingsplan som beskriver hur det gemensamma arbetet inom e-hälsoområdet ska utformas, styras och drivas framåt för att nå målsättningen i Vision e-hälsa 2025. Visionen innebär att Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och, för att nå målsättningen, lyfts tre särskilt utpekade områden fram.

Regioner ska vara proaktiva

De utpekade områdena är tydligare regelverk, enhetligare begreppsanvändning och gemensamma standarder. Staten och SKL är överens om behovet av både riktade och övergripande insatser inom dessa områden. I handlingsplanen beskrivs bland annat att uppföljningen av e-hälsoområdet måste bli bättre.

Jag håller fullständigt med i slutsatsen att myndigheter, landsting och kommuner behöver utveckla verktyg och metoder för att säkerställa effekthemtagning samt att arbetet även skall göras med ett internationellt perspektiv. Inom kort kommer jag och vår digitaliseringsstrateg i region Östergötland inleda ett samarbete med annan europeisk region för att utbyta erfarenheter, utmaningar och möjligheter som finns i det regionala ledarskapet inom digitalisering. Det är viktigt att vi regioner arbetar proaktivt med egen omvärldsbevakning, kunskapsinhämtning och med att ta fram metoder för genomförande.

Läkare missar viktig information

Som jag tidigare påpekat är dagens vård patientosäker på grund av lagstiftningen, där information om patienten är knuten till organisationen där man vårdas och inte till den enskilda individen i en sammanhållen digital patientjournal. Det gör att information inte alltid är tillgänglig i en kommun- och landstingsintegrerad verksamhet, till exempel inom beroendevården. För våra medarbetare innebär det en osäker arbetssituation då man inte vet om man har tillgång till rätt information i rätt tid, exempelvis om läkemedel.

På våra äldreboenden dokumenterar medarbetarna enligt socialtjänstlagen medan läkaren endast kan läsa de anteckningar som är skrivna enligt hälso- och sjukvårdslagen. Läkaren missar därmed en mängd viktig information, till exempel effekten av utskrivna läkemedel och sömn. Lagen måste nu ändras så att den sätter individen och individens behov i centrum. Vi måste gå från en tid där det var avgörande i vilken organisation en uppgift var dokumentrad, till en tid där det är avgörande i vilken vård- och omsorgssituation uppgiften behövs. 

Läs även: Handlingsplan för Vision e-hälsa 2025 fastställd

Forrige artikel "Ett samhälle för alla är roligare än rökning" Næste artikel Läkarförbundet: Drömmen om en fulländad läkarutbildning Läkarförbundet: Drömmen om en fulländad läkarutbildning
Professor om vaccin: “Vill man att folk ska dö i covid?”

Professor om vaccin: “Vill man att folk ska dö i covid?”

MASSVACCINERING. Motståndet mot covid-vaccin är starkt på sina håll i Sverige och EU. Forskaren Johan Farkas menar att vaccinmotståndet på sociala medier inte är representativt. Enligt professor Matti Sällberg, KI, har motståndet sjunkit.